Błąd
 • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Geniusz obudził się w polskim Notariacie

Utworzono: środa, 10, czerwiec 2015 Poprawiono: czwartek, 30, lipiec 2015

 

Najnowsza uchwała przyjęta przez Krajową Radę Notarialną zadziwia nas swoją treścią i przypomina o czasach gdy wszystko było sterowane centralnie. Nowa uchwała KRN nie tylko zabrania pozycjonowania strony internetowej, ale nawet posiadania własnej, niezależnej strony przez notariusza.

 

Treść Uchwały Nr VIII/8/2015 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stron internetowych notariuszy przyjętej przez KRN.

§1

 1. Za stronę internetową notariusza uważa się stronę www, która zawiera informacje dotyczące notariusza lub jego kancelarii notarialnej.
 2. Notariusz może prowadzić lub zlecać prowadzenie tylko jednej strony internetowej.
 3. Stronę internetową notariusza tworzy, utrzymuje i aktualizuje Krajowa Rada Notarialna ze środków własnych, na podstawie wzoru uzgodnionego z radami izb notarialnych. Krajowa Rada Notarialna może powierzyć tworzenie i administrowanie stron internetowych notariuszy spółce Rejestry Notarialne Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, której jest jedynym wspólnikiem.
 4. Wszystkie strony internetowe notariuszy umieszczone zostaną w systemie informatycznym prowadzonym przez spółkę wymienioną w ust. 3.

§2

 1. Strona internetowa notariusza zawiera wyłącznie informacje potrzebne osobom zainteresowanym w dokonaniu na ich rzecz czynności notarialnej.
 2. Na stronie internetowej notariusza zamieszcza się:
  • imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy,
  • formę prowadzonej kancelarii,
  • datę powołania na notariusza,
  • informacje o znajomości przez notariusza języków obcych,
  • adres kancelarii,
  • adres poczty elektronicznej kancelarii,
  • numery rachunków bankowych kancelarii,
  • numery telefonów i faksu,
  • godziny urzędowania kancelarii,
  • plan lub mapę z zaznaczeniem usytuowania lokalu kancelarii,
  • informacje o usytuowaniu kancelarii w budynku (piętro, winda, opis udogodnień w dostępie dla osób niepełnosprawnych),
  • informację o parkingu,
  • informację o możliwości uzyskania w kancelarii informacji w językach obcych.
 3. Ogólne informacje o czynnościach notarialnych, o wysokości maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz o pobieranych przez notariuszy podatkach i opłatach, a także linki do innych stron www, zamieszczone zostaną na stronach internetowych notariuszy w sposób określony przez Krajową Radę Notarialną.

§3

 1. Notariusz zobowiązany jest do należytego dbania o wizerunek notariatu oraz samorządu notarialnego w Internecie.
 2. Notariusz zobowiązany jest zapewnić prawdziwość informacji o sobie i swojej kancelarii, w związku z czym przesyła podmiotowi prowadzącemu jego stronę internetową wszystkie informacje niezbędne do zaktualizowania danych, o których mowa w §2 ust. 2 niniejszej uchwały.

§4

Niedozwolone jest zlecanie sztucznego pozycjonowania strony internetowej, na której zamieszczone są informacje dotyczące notariusza lub jego kancelarii notarialnej.

§5

 1. Notariusz zobowiązany jest do podjęcia wobec osób prowadzących strony www, na których zamieszczone są informacje dotyczące jego osoby lub kancelarii, wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do usunięcia tych informacji, ze wskazaniem możliwości zastąpienia tych danych podaniem adresu internetowej listy stron www notariuszy, o których mowa w § 1.
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nie dotyczy stron www zawierających informacje o notariuszach bądź ich kancelariach notarialnych, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Notariusz zawiadamia niezwłocznie radę właściwej izby notarialnej o potrzebie podjęcia czynności faktycznych i prawnych opisanych w ust. 1 oraz o czynnościach, których sam już w tym zakresie dokonał.

§6

Dostosowanie istniejących stron internetowych zawierających informacje o notariuszach bądź ich kancelariach notarialnych do wymogów tej uchwały oraz przegląd innych stron www, które zawierają informacje odnoszące się do notariuszy lub ich kancelarii, a także podjęcie czynności, o których mowa w §5, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 r.

§7

Traci moc uchwała Nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia zakresu i formy zakładania i prowadzenia stron internetowych dla kancelarii notarialnych ze zmianami (tekst jednolity ustalony w załączniku do uchwały Nr VIII/119/2013 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 30 sierpnia 2013 r.).

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.

 

Źródło: http://www.silesiasem.pl/nowa-uchwala-krn-zabrania-pozycjonowania-i-posiadania-strony-internetowej-przez-notariusza

XIII Międzynarodowa Olimpiada Notariatu - 2015

Utworzono: czwartek, 28, maj 2015 Poprawiono: czwartek, 28, maj 2015

Od 29 do 31 maja w Mszanie Dolnej potrwa XIII Międzynarodowa Olimpiada Notariatu. Zawody będą rozgrywane na obiektach sportowych w Mszanie Dolnej i pływalni w Limanowej.

Do Mszany Dolnej przyjedzie ponad 400 zawodników nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Wezmą oni udział w ponad 30 konkurencjach. Na zwycięzców czekają medale i puchary, które będą przyznawane zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej.
 
O tym jaka była rywalizacja i jakie wrażenia z pobytu w Beskidzie Wyspowym wywieźli notariusze opowiada relacja, którą przeprowadzilśmy w 2013 roku.
 
Program XIII Międzynarodowej Olimpiady.
 
czwartek 28 maja 2015
 
- od godz. 16.00 - przyjazd uczestników, zakwaterowanie w Rabce-Zdrój, Rabce Zaryte, Mszanie Dolnej,
- od godz.19.00 - kolacja
  
piątek 29 maja 2015
 
- od. godz. 7.30 do 8.30 - śniadanie 
- godz. 8.30 - wyjazd na stadion KS TURBACZ Mszana Dolna, ul. 
- godz. 9.15 przygotowanie uczestników do Olimpiady 
- godz. 9.30 otwarcie Olimpiady, defilada uczestników poszczególnymi Izbami Notarialnymi, występ Orkiestry z Mszany Dolnej, wspólne zdjęcie uczestników Olimpiady
- od godz. 10.30 zawody sportowe w następujących dyscyplinach: 
 
 turniej piłki nożnej
 
- godz. 11.00 – ćwierćfinał 
- godz. 12.00 - ćwierćfinał 
- godz. 13.00 - ćwierćfinał 
- godz. 14.00 - ćwierćfinał 
- godz. 16.00 - półfinał - zwycięzca II i III meczu
- godz. 17.00 - półfinał – zwycięzca I i IV meczu 
 
- Mecze odbywają się 2 x 20 minut systemem pucharowym, zwycięzcy ćwierćfinału przechodzą do półfinału, zwycięzcy w półfinale zagrają o I miejsce,  pokonani o III miejsce, pokonani w ćwierćfinale zajmują miejsca od V.  
 
 turniej piłki siatkowej mężczyzn 
 
- godz. 11.00 – runda wstępna / boisko nr 1 /
- godz. 11.00 – runda wstępna / boisko nr 2 /
- godz. 11.45 – runda wstępna / boisko nr 1 /
- godz. 11.45 – runda wstępna / boisko nr 2 /
- godz. 12.30 – runda wstępna / boisko nr 1 /
- godz. 12.30 – runda wstępna / boisko nr 2 /
- godz. 13.30 – I ćwierćfinał / boisko nr 1 / 
- godz. 13.30 – II ćwierćfinał / boisko nr 2 / 
- godz. 14.15 – III ćwierćfinał / boisko nr 1 / 
- godz. 14.15 – IV ćwierćfinał / boisko nr 2 / 
- godz. 15.15 – I półfinał - zwycięzca II i III ćwierćfinału / boisko nr 1 / 
- godz. 15.15 – II półfinał - zwycięzca I i IV ćwierćfinału / boisko nr 2 / 
- godz. 16.15 – mecz o III miejsce / boisko nr 1 / 
- godz. 17.00 – mecz o I miejsce / boisko nr 1 / 
 
Mecze odbywają się do dwóch zwycięskich setów /do 25 w secie/ systemem pucharowym , zwycięzcy meczów rundy wstępnej przechodzą do ćwierćfinału, następnie zwycięzcy ćwierćfinału przechodzą do półfinału , zwycięzcy w półfinale zagrają o I miejsce ,pokonani o III miejsce , pokonani w rundzie wstępnej i ćwierćfinale zajmują miejsca od V –XII,
- / zawody będą się odbywać w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej przy ul. Sienkiewicza 2 – kursować będzie bus ze stadionu Turbacza do hali/
 
turniej tenisa stołowego 
 
 - od godz. 11.30 - turniej systemem pucharowym do 2 przegranych

turniej tenisa ziemnego 
 
 Kobiety, mężczyźni - gra pojedyncza,
- od godz. 11.00 na kortach w Mszanie Dolnej – dwa korty /uczestnicy po otwarciu 
/Uwaga! – gra pojedyncza kobiet i mężczyzn odbędzie się w dwóch grupach wiekowych: do 45 lat i powyżej 45 lat/
 
turniej szachowy 
 
- od godz. 11.00 system szwajcarski 
 
pływanie 
 
- od godz.11.30 na basenie w Limanowej / uczestnicy po otwarciu Olimpiady o 
- godz. 11.45 - 50 m - styl dowolny kobiet 
- godz. 12.05 - 50 m - styl dowolny mężczyzn
- godz. 12.25 - 50 m - styl klasyczny kobiet 
- godz. 12.45 - 50 m - styl klasyczny mężczyzn
- godz. 13.05 - 200 m - styl dowolny kobiet 
- godz. 13.25 - 200 m - styl dowolny mężczyzn
- godz. 14.00 - sztafeta mieszana 4x25 metrów kobiet i mężczyzn
- /Uwaga! 50 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn odbędzie się w dwóch grupach 
 
Olimpiady o godz. 10.45 zostaną przewiezieni ze stadionu Turbacza/ - system pucharowy /losowanie par odbędzie się na stadionie/
 
godz. 10.30 zostaną przewiezieni ze stadionu Turbacza / wiekowych: do 45 lat i powyżej 45 lat/lekkoatletyka
 
Eliminacje 
 
- godz. 16.00 - 100 m kobiet
- godz. 16.30 - 100 m mężczyzn
- Do finału kwalifikują się zwycięzcy poszczególnych eliminacji / sobota / 
 
/Uwaga! – biegi na 100m kobiet i mężczyzn odbędą się w dwóch grupach wiekowych: do 45 lat i powyżej 45 lat/
 
 Finały
 
- godz. 11.30 - 800 m kobiet 
- godz. 12.00 - 1500 m mężczyzn
- godz. 16.30 - sztafeta 4x100 m Rad Izb Notarialnych /2 kobiety i 2 mężczyzn/
- godz. 17.00 - 400 m kobiet
- godz. 17.30 - 400 m mężczyzn
- godz. 11.00 - pchnięcie kulą mężczyzn 
- godz. 12.00 - pchnięcie kulą kobiet
- godz.16.00 - skok wzwyż kobiet 
- godz. 16.30 - skok wzwyż mężczyzn 
- Zawodnicy wykonują po 3 próby.
 
 sport na wesoło
 
- godz. 16.00 - podnoszenie ciężarka
- godz. 16.00 - rzuty do kosza
- godz. 14.00 - 15.30 - obiad na stadionie
- godz. 18.45 – wyjazd autobusami do miejsca zakwaterowania
 - godz. 20.00 – przejazd z miejsc zakwaterowania na imprezę plenerową 
 
 konkurs piosenki „Śpiewać każdy może„  / zespół z każdej Izby wykonuje jedną dowolną piosenkę lub wiązankę /
 
 - dyskoteka 
 
 - godz. 1.00 – powrót autobusami do miejsc zakwaterowania 
  
sobota 30 maja 2015
 
- godz. 7.30 - 8.30 - śniadanie
- godz. 8.30 - wyjazd na stadion KS TURBACZ Mszana Dolna, ul. 
- godz. 9.15 - przygotowanie uczestników do zawodów 
- od godz. 9.30 - dalszy ciąg zawodów sportowych w następujących dyscyplinach:
 
 Koszykówka
 
- godz. 9.30 – runda wstępna 
- godz. 10.00 – runda wstępna 
- godz. 10.30 – runda wstępna 
- godz. 11.00 – runda wstępna 
- godz. 11.30 – I ćwierćfinał 
- godz. 12.00 – II ćwierćfinał 
- godz. 12.30 – III ćwierćfinał 
- godz. 13.00 – IV ćwierćfinał 
- godz. 14.00 – I półfinał - zwycięzcy II i III ćwierćfinału
- godz. 14.30 – II półfinał - zwycięzcy I i IV ćwierćfinału
- godz. 15.30 – mecz o III miejsce 
- godz. 16.15 – mecz o I miejsce 
 
- Mecze 2 x 12 minut będą odbywać się systemem pucharowym ,zwycięzcy meczów rundy wstępnej przechodzą do ćwierćfinału, następnie zwycięzcy ćwierćfinału przechodzą do półfinału , zwycięzcy w półfinale zagrają o I miejsce, pokonani o III miejsce, pokonani w rundzie wstępnej i ćwierćfinale zajmują miejsca od V- X meczów rundy wstępnej przechodzą do ćwierćfinału, następnie zwycięzcy ćwierćfinału przechodzą do półfinału , zwycięzcy w półfinale zagrają o I miejsce, pokonani o III miejsce, pokonani w rundzie wstępnej i ćwierćfinale zajmują miejsca od V- X 
 
Zawody będą się odbywać w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie  Dolnej przy ul. Sienkiewicza 2 – kursować będzie bus ze stadionu Turbacza do hali
 
Piłka nożna
 
- godz. 16.00 mecz o III miejsce
- godz. 18.30 mecz o I miejsce 
 
Lekkoatletyka
 
Finały 
 
- godz.10.30 – skok w dal kobiet
- godz. 11.00 – skok w dal mężczyzn
- godz. 12.00 – sztafeta 4 x 400 kobiet 
- godz. 12.30 – sztafeta 4x400 mężczyzn 
- godz. 16.00 – bieg 100 metrów kobiet
- godz. 16.15 – bieg 100 metrów mężczyzn 
- godz. 17.15 – sztafeta 4x100 metrów kobiet
- godz. 17.30 – sztafeta 4x100 metrów mężczyzn
 
Turniej tenisa ziemnego 
 
- od godz. 11.00 mikst na kortach w Mszanie Dolnej, dwa korty - system pucharowy losowanie par odbędzie się na stadionie w piątek 29 maja wraz z losowaniem gier pojedynczych
 
- godz. 14.00 - 15.30 - obiad na stadionie
 
Sport na wesoło 
 
- godz. 13.00 - sztafeta z przeszkodami / zespoły 4-ro osobowe - 2 mężczyzn i 
 
2 kobiety system pucharowy
 
- godz. 16.30 - przeciąganie liny / zespoły 5-cio osobowe - 3 mężczyzn i 2 kobiety system pucharowy /
- godz. 18.00 - rzuty karne Prezesów lub Wiceprezesów Izb Notarialnych oraz Szefów Reprezentacji Zagranicznych
 
 Brydż
 
- od godz. 11.00
- godz. 14.00 - 15.00 - przerwa w zawodach, obiad na stadionie
- godz. 20.15 - ogłoszenie wyników, wręczenie medali i pucharów, pokaz ogni sztucznych, kolacja, dyskoteka 
- od godz. 24.00 - co godzinę kursują autobusy do miejsca zakwaterowania 
 
niedziela 31 maja 2015
 
- godz. 8.00-9.30 – śniadanie 
- zakończenie Olimpiady i wyjazd uczestników 
 
 W zawodach sportowych występują poszczególni reprezentanci Izb Notarialnych z Polski i zagranicy, według wcześniejszych zgłoszeń poza sportem na wesoło, na które zapisy będą przyjmowane przez sędziów bezpośrednio przed zawodami.
Powyższy program ma charakter ramowy i zależy od ilości zgłoszonych uczestników oraz drużyn z poszczególnych izb notarialnych w poszczególnych konkurencjach. 
Do rozgrywek piłki nożnej, siatkówki i koszykówki mogą być zgłoszone zespoły z 2 łączonych Izb Notarialnych pod warunkiem że dana Izba nie zgłosiła samodzielnie drużyny. 
 
Biuro Olimpiady:
 
Kancelaria Notarialna Czesław Szynalik notariusz 
34-730 Mszana Dolna, ul. Fabryczna nr 6, 
tel.+4818-33-10-619, fax +4818-33-12-253, tel. kom.+48606356564.
 
 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Czesław Szynalik

Samorząd notarialny w Polsce skład IX kadencji 2015-2018

Utworzono: wtorek, 21, kwiecień 2015 Poprawiono: wtorek, 21, kwiecień 2015

Samorząd notarialny w Polsce skład IX kadencji 2015-2018

8 kwietnia 2015r., rozpoczęła się IX kadencja Krajowej Rady Notarialnej, która ukonstytuowała się w następującym składzie:

 • Prezes Krajowej Rady Notarialnej – Mariusz Białecki, notariusz Izby Notarialnej w Warszawie,
 • Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej – Elżbieta Rączkowska-Martyn, notariusz Izby Notarialnej we Wrocławiu,
 • Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej – Jacek Wojdyło, notariusz Izby Notarialnej w Katowicach,
 • Skarbnik - Zbigniew Popłonkowski, notariusz Izby Notarialnej w Łodzi,
 • Sekretarz KRN - Magdalena Chyła, notariusz Izby Notarialnej w Gdańsku,
 • Rzecznik Dyscyplinarny WSD – Krzysztof Młynarski, notariusz Izby Notarialnej w Lublinie,
 • Rzecznik Prasowy KRN - Barbara Nintza, notariusz Izby Notarialnej w Szczecinie,
 • Członek KRN – Maciej Chojnacki, notariusz Izby Notarialnej w Poznaniu,
 • Członek KRN – Krzysztof Czaplicki, notariusz Izby Notarialnej w Białymstoku,
 • Członek KRN - Paweł Czubik, notariusz Izby Notarialnej w Krakowie,
 • Członek KRN - Bernadetta Michalczyk-Łuczak, notariusz Izby Notarialnej w Rzeszowie.

Nowej Radzie składamy gratulacje i życzymy sukcesów w działaniach na rzecz samorządu notarialnego

 

Składy pozostałych rad wybranych w 2015 roku:

Szczecin: not. Roman Czernikiewicz - Prezes, not. Maria Olszewska - Wiceprezes, not. Beata Bałaban, not. Wiesława Górecka, not. Marzanna Korolewicz, not. Mirosława Kowalik, not. Dobrosława Kuniewicz, not. Leszek Pietrakowski, not. Ryszard Szałachowski

Gdańsk: Prezes Rady Adam Wasak – notariusz w Gdańsku, Wiceprezes Rady Danuta Wandiuk – notariusz w Bydgoszczy, Członkowie Rady Aleksander Giżewski – notariusz w Rypinie, Wacław Jankowski – notariusz w Brodnicy, Anna Kelpin – notariusz w Wejherowie Alicja Lehmann – notariusz w Bydgoszczy, Tadeusz Milan-Szymański – notariusz w Grudziądzu, Katarzyna Ogonowska – notariusz w Gdańsku, Ewa Panc – notariusz w Gdańsku, Michał Turek – notariusz w Żninie, Grażyna Wojtowicz – notariusz w Gdańsku

Białystok: Prezes – not. Jerzy Kruszyński (Grajewo), Wiceprezes – not. Barbara Motal-Filipczuk, (Białystok) Członkowie: not. Beata Duczmalewska (Kętrzyn), not. Bogumiła Jolanta Machłajewska (Olsztyn), not. Małgorzata Orzel (Białystok), not. Irena Prytulak (Ostrołęka), not. Danuta Wiesława Raduszewska (Nidzica) ,not. Alina Sikorska (Białystok), not. Krzysztof Sławomir Tertel (Pisz), Rzecznik Dyscyplinarny not. Artur Gryczko (Olecko), Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego not. Grażyna Domanowska-Cybulska (Białystok), Sąd Dyscyplinarny not. Tomasz Abramczyk (Wyszków), not. Janusz Paweł Antonik (Gołdap), not. Zbigniew Bukowski (Maków Mazowiecki), not. Janusz Roman Dąbrowski (Białystok), not. Dorota Grabowska (Ostrów Mazowiecka), not. Bogusława Miecznik (Białystok), not. Bożenna Maria Mrozinkiewicz (Giżycko), not. Barbara Pełny (Łomża), not. Anatol Surowiec (Białystok)

Warszawa: Prezes Rady - Artur KĘDZIERSKI, Wiceprezes Rady - Krzysztof ŁASKI, Członkowie Rady: Jolanta BAREJ, Krzysztof BUK, Robert GILER, Sylwia KUBICKA, Jolanta Monika NIEDZIELA, Jarosław PLUTA, Ewa Helena SERAFIN, Ryszard STRZELCZYK, Tamara ŻURAKOWSKA

Łódź: Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi notariusz Aleksander Szymański Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi notariusz Aleksandra Chmiel Członkowie Rady Izby Notarialnej w Łodzi notariusz Jolanta Demczyszyn notariusz Włodzimierz Fijałkowski notariusz Waldemar Jeziorski notariusz Radosław Kaniecki notariusz Małgorzata Kowalczyk notariusz Janusz Kozłowski notariusz Maria Kubera-Chowańska notariusz Krystyna Majka notariusz Małgorzata Nierychła

Poznań: Prezes: Tadeusz Paetz, Wiceprezes: Michał Wieczorek, członkowie Rady: Maciej Celichowski, Maciej Fret, Sławomir Łakomy, Adriana Miśkiewicz, Małgorzata Muszalska, Andrzej Rataj, Aleksandra Romanowska, Krystyna Rzepa-Białczyk, Ryszard Stawowy

Wrocław: not. Lech Borzemski (Wrocław) - Prezes, not. Barbara Winiarska (Brzeg) , Wiceprezes not. Irena Bartoszewicz (Opole), not. Maria Dworak (Jelenia Góra), not. Dorota Kuzebska (Opole), not. Jolanta Ołpińska (Wrocław), not. Anna Sarecka (Oleśnica), not. Radosław Stępniak (Lubin), not. Anna Szerer (Wałbrzych) not. Teresa Wołyniec (Legnica), not. Winicjusz Wójcikiewicz (Świdnica)

Katowice:  not. Adam Sadowski - Prezes, not. Renata Ciastoń - Wiceprezes, not. Krzysztof Gielniewski ,not. Marcin Gregorczyk, not. Justyna Jaros, not. Szymon Kołodziej, not. Wojciech Małachowski, not. Przemysław Michalewicz, not. Ewa Niedziałkowska, not. Dagmara Skowrońska, not. Marcin Truszkowski

Kraków: Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie Not. Krzysztof Maj, Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie : Not. Sylwia Jankiewicz, członkowie Rady Izby Notarialnej w Krakowie: Not. Beata d`Obyrn, Not. Joanna Greguła, Not. Dariusz Kot, Not. Jadwiga Krupa, Not. Grażyna Magdziarz, Not. Andrzej Polański, Not. Andrzej Sebastyanka, Not. Agnieszka Sielska, Not. Adam Ziomek,

Rzeszów: Prezes Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie Not. Ryszard Szewczyk, Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie Not. Małgorzata Szara, członkowie Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie Not. Halina Chojnacka, Not. Elżbieta Goraj, Not. Anna Heleniak, Not. Agnieszka Kędzior-Plaskacz, Not. Elżbieta Kula, Not. Bogumił Gazda, Not. Wojciech Królikowski, Przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej Not. Bernadetta Michalczyk-Łuczak

Lublin: not. Jarosław Lewkowicz (Chełm) - Prezes, not. Iwona Wach (Lublin) - Wiceprezes, członkowie Rady Izby Notarialnej: not. Agnieszka Jażdżyk (Radom), not. Dagmara Konopka (Lublin), not. Monika Lechowicz (Warka), not. Teresa Maślak (Lublin), not. Małgorzata Sierocka (Lublin), not. Beata Słowikowska (Lublin), not. Joanna Szymoniak (Puławy), not. Małgorzata Wojtaszek (Świdnik), not. Marcin Wysocki (Świdnik).

 

 

Dystans Polski do średniej unijnej wyniósł 12 p. proc.

Utworzono: piątek, 17, kwiecień 2015 Poprawiono: piątek, 17, kwiecień 2015

W 2014 r. w Polsce 63,0 % osób w wieku 16-74 regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystało z Internetu (wobec 59,9 % w roku poprzednim). W 2013 r. w Unii Europejskiej odsetek regularnych użytkowników Internetu wynosił 72 % (o 2 p. proc. więcej niż przed rokiem). Dystans Polski do średniej unijnej wyniósł 12 p. proc.

weforum-logo.2x

Podczas użytkowania Internetu w celach komunikacyjnych najczęściej wykonywaną czynnością było wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. W 2014 r. z tej formy komunikacji internetowej korzystało 52,9 % badanej populacji. Drugą najczęściej wykonywaną za pośrednictwem Internetu czynnością było wyszukiwanie informacji o towarach i usługach – korzystało z niej ponad 50 % osób w wieku 16-74 lata.

Zobacz więcej ...

Notariusze w oczach własnych i społeczeństwa - raport z badania wizerunkowego

Utworzono: piątek, 17, kwiecień 2015 Poprawiono: piątek, 17, kwiecień 2015

Na zlecenie Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego profesor Stanisław Jędrzejewski i dr Andrzej Olszewski przeprowadzili badanie wizerunkowe pt.  „Notariusze w oczach własnych i społeczeństwa”.

Badanie zrealizowane zostało w grudniu 2013 roku na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Jego celem była identyfikacja czynników determinujących wizerunek notariusza jako przedstawiciela  grupy zawodowej oraz ocena jakości usług świadczonych przez kancelarie notarialne. Kolejnym wyzwaniem, było określenie oczekiwań społecznych wobec zawodu notariusza oraz waloryzacja postaw społecznych wobec stereotypów związanych z profesją notarialną.

Więcej informacji na stronie fundacji