Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Prezentacja - Dariusz Szostek - Rozporządzenie eIDS a identyfikacja elektroniczna podmiotów w postępowaniu egzekucyjnym.

Utworzono: wtorek, 03, listopad 2015 Poprawiono: wtorek, 03, listopad 2015

Dariusz Szostek - Rozporządzenie eIDS a identyfikacja elektroniczna podmiotów w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Prezentacja - Elektroniczne Postępowania Rejestrowe w zakresie KRS oraz Ksiąg Wieczystych

Utworzono: środa, 14, październik 2015 Poprawiono: środa, 14, październik 2015

M. Leśniak - Elektroniczne Postępowania Rejestrowe w zakresie KRS oraz Ksiąg Wieczystych

 

Dokument elektroniczny w świetle nowelizacji przepisów KC i KPC

Utworzono: wtorek, 06, październik 2015 Poprawiono: wtorek, 06, październik 2015

 

Wyniki egzaminu notarialnego 2015

Utworzono: poniedziałek, 05, październik 2015 Poprawiono: poniedziałek, 05, październik 2015

 

Są już pierwsze wyniki egzaminu notarialnego, który przeprowadzono w całym kraju 8–10 września. W Gdańsku zdało 54 proc. kandydatów, czyli 31 spośród 57 osób. W Poznaniu – 37,8 proc., czyli 28 spośród 74.

Kamila Napiórkowska-Piłat, naczelnik wydziału w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości, zwraca uwagę, że z danych statystycznych wynika, iż najlepsze wyniki osiągają ci, którzy w tym roku ukończyli aplikację notarialną. W Gdańsku zdało bowiem spośród nich 63 proc. Wśród tych, którzy ukończyli aplikację w poprzednich latach, zdawalność wyniosła 47,3 proc. Do egzaminu mogą też podejść osoby, które nie kończyły aplikacji, ale np. mają odpowiednie doświadczenie. Ci zdali w Gdańsku w 45,5 proc.

 

W Poznaniu tegoroczni absolwenci zdali w 47,1 proc., ci, którzy skończyli ją wcześniej – w 33,3 proc. Osoby powołujące się na inny tytuł uprawniający do podejścia do egzaminu niż aplikacja – 36,3 proc.

W całym kraju w tym roku egzamin zdawało 450 osób. Wyniki będą podawane przez poszczególne komisje do 17 października. W ubiegłym roku zdawalność wyniosła 31 proc.

 

Wyniki sondażu Notariat.pl na temat uchwały KRN w sprawie stron www dla notariuszy

Utworzono: wtorek, 18, sierpień 2015 Poprawiono: wtorek, 18, sierpień 2015

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Notariat.pl w sprawie uchwały dotyczącej stron internetowych prowadzonych przez notariuszy

Zobacz treść Uchwały Nr VIII/8/2015 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stron internetowych notariuszy przyjętej przez KRN.

 

W anonimewej ankiecie skierowanej do naszych klientów zadaliśmy następujące pytanie:

  1. Czy Twoim zdaniem notariusz ma prawo w sposób swobodny kształtować swój wizerunek poprzez wybór treści publikowanych na swojej stronie internetowej ? TAK / NIE
  2. Poprosiliśmy również ankietowanych o ich opinię na temat uchwały.

Wyniki ankiety

  • 740 ankietowanych - notariuszy, asesorów i aplikantów wzięło udział w naszej ankiecie
  • 580 ankietowanych adpowiedziało TAK - co stanowi 78% wszystkich odpowiedzi
  • 160 ankietowanych adpowiedziało NIE - co stanowi 22% wszystkich odpowiedzi

 

  • 68% - ankietowanych to notariusze
  • 16% - ankietowanych to zastępcy notariusza lub asesorzy
  • pozostałe 16% to aplikanci oraz inni prawnicy

 

Poniżej przedsawiamy wszystkie przesłane opinie ankietowanych na temat uchwały.

 

Absolwent prawa

TAK

Skoro jest określona taksa notarialna równa dla wszystkich, czym, jak nie posługiwaniem się strona internetową notariusz ma się wyróżnić i zdobyć klientow?

Absolwent prawa

NIE 

Oczywiście - notariusz ma prawo do kształtowania swojego wizerunku, jednakże robi to , mówiąc kolokwialnie, przez cały czas. Od czasu zakończenia studiów, przez odbytą aplikację, asesurę i wreszcie po praktykę jako notariusz. W wymaganych przez Krajową Radę Notarialną treści, które znajdą się na stronie konkretnego notariusza, nie będzie informacji zbędnych, przekłamanych czy nieaktualnych. Ponadto proponowane przez KRN treści nie kompromitują nikogo. Nie rozumiem w ogóle oburzenia z Państwa strony, doprawdy. To tak wiele, że na stronie internetowej będzie widniało Państwa imię, nazwisko oraz reszta informacji, jak godziny działania kancelarii, czy innych raczej potrzebnych klientowi informacjach? To takie złe, że KRN chce wszystko ujednolicić? No i co się stanie, gdy stracicie Państwo stronę internetową swojej kancelarii na rzecz strony wymaganej przez KRN? No? Bo nie wiem. Nie będzie ładnego szablonu, który przejrzysty zwykle nie jest i wprawia w konsternację każdego estetę? Nie będzie śmiesznych młoteczków, kodeksów w tle czy drogich wiecznych piór? No bo tak wyglądają strony notariuszy. W każdym razie ja się tylko z takimi spotkałem (wyjątki od tej reguły mogę policzyć na palcach jednej ręki).<br /> Przepraszam, że tak mało napisałem o meritum, ale nie wiem o co tyle krzyku. Oni (KRN) nie chce zamieścić na stronie nie wiadomo jakich informacji, nikogo nie oczernia, nic nikomu się przez to złego nie stanie. Doprawdy, nie rozumiem.<br /> (Aktualnie jestem aplikantem sędziowskim, nie było wyżej takiej opcji, więc zaznaczyłem absolwent prawa).

Inny nie wyszczególniony powyżej

TAK

Uważam, że samorząd notarialny w trosce o zabezpieczenie partykularnych interesów "swoich"  czyli notariuszy funkcyjnych i tych siedzących od dawna w zawodzie, gotowy jest do kneblowania wypowiedzi młodych i ograniczania ich rozwoju. Świadczy to o złych intencjach KRN. A gdzie Demokracja ?!

Inny nie wyszczególniony powyżej

TAK

Uchwała powoduje stratę nakładów poniesionych na budowanie własnej strony oraz jej utrzymanie, w tym koszty opłacenia domeny. Nie można narzucić z góry firmy, która ma się ma się zajmować stronami notariuszy. Uchwała narusza też prawo do prywatności notariuszy, gdyż KRN będzie mogła śledzić łączenia do stron notariuszy. Poza tym będzie można obejść dość łatwo tę uchwałę (nie będę pisał jak). KRN chyba nie do końca rozumie nowe technologie.

Notariusz

TAK

KRN zapomina chyba o tym,że realia społeczno-polityczne są inne obecnie, niż w okresie epoki jedynie słusznej linii partii oraz nakazów i zakazów,szkoda słów

Notariusz

TAK

Uważam, że nowa uchwała jest wyrazem niegospodarności Krajowej Rady Notarialnej. Nie jest w moim interesie finansować spółkę Rejestry Notarialne spółka z o.o., która z naszych składek będzie tworzyć i utrzymywać strony internetowe notariuszy. Aspekt ekonomiczny tego przedsięwzięcia jest zatem tylko mydleniem nam oczu, gdy w istocie chodzi o nabijanie kabzy ww. spółce. 

Notariusz

TAK

Moim zdNiem moze być jeden serwer na którym są strony ale żeby każdy miał swobodę w kształtowaniu wyglądu tej strony i umieszczani prawnie dozwolonych informacji. 

Notariusz

TAK

Opierając się na zakazie prowadzenia reklamy przez notariuszy samorząd bezpodstawnie zakazał prowadzenia własnych stron internetowych przez notariuszy. Strona internetowa służy jedynie celom informacyjnym, zaś reklama stanowi informację połączoną z perswazją. Na stronach internetowych prowadzonych przez notariuszy nie sposób dopatrzyć się perswazji, zatem nie można traktować ich jako stron reklamujących. Analogicznie strony internetowe prowadzone przez Sądy, urzędy, itp. również  nie są stronami reklamującymi te instytucje, lecz służą jedynie celom informacyjnym dla ludności.

Notariusz

NIE 

notariusz to instytucja a nie sprzedawca bułek, dlatego nie może reklamować swoich cynności.

Notariusz

NIE 

Notariusz powinien mieć możliwość zindywidaulizowania własnej kancelarii. Ta uchwała to Mao Tsetung w umysłach  skostniałych intelektualnie pseudo erudytów. Panowie choć  Wam to nie wsmak to swoimi uchwałkami nie zatrzymanie rzeczywistości elektronicznej i zostaniecie  wypchnięci  na śmietnik  historii. Stwórzcie  zasady dla świata wolnych ludzi, a nie komuszą urawniłowkę. Strony  www  zindywidualizowane  stworzone przez  wolnych  ludzi  świadomych zasad obowiązujących członków korporacji zawodu zaufania publicznego.<br /> Odwagi i do roboty.<br /> 

Notariusz

NIE 

Zakres zamieszczonych informacji  i forma danych powinny być, z uwagi na zakaz reklamy osobistej, monitorowane przez samorząd notarialny. Natomiast wskazywanie przez samorząd notarialny kto może prowadzić stronę notariusza jest skandalicznym nadużyciem, które powinno być rozpatrywane przez UOKiK. Ponadto uzasadnienie uchwały wskazujące na dbałość o niższe koszty prowadzenia stron jest nieprawdziwa, gdyż koszty stworzenia strony większość notariuszy już poniosła, a obecnie płaci tylko za utrzymanie domeny (najczęściej 100 zł netto). Zatem to uchwała KRN powoduje koszty, gdyż zmusza do rezygnacji z czegoś, za co już zapłacono.

Notariusz

TAK

Uważam, że uchwała ta ogranicza swobody obywatelskie notariusza jako przedsiębiorcy i wykracza poza kompetencje KRN i samorządu notarialnego. Nadto uchwała ta monopolizuje usługodawcę na udostępnianie serwera co jest sprzeczne z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Myślę, że niedługo UOKiK sam zajmie się tą uchwałą, a jeżeli nie sam to na wniosek któregoś z notariuszy.

Notariusz

TAK

Wystarczyłoby określenie ram dopuszczalnych zamieszczanych treści, nie ma potrzeby tworzenia zamkniętego katalogu. Tworzenie "standaryzowanych" stron internetowych to znacząca przesada. 

Notariusz

TAK

Na swojej stronie www nie mam treści, które naruszałyby Prawo o notariacie bądź Kodeks Etyki. W związku z powyższym nie widzę powodu, dla którego ktoś miałby mi nakazać jej zlikwidowanie.<br /> <br /> <br /> Ponadto notariusze, którzy na podstawie obowiązującej do tej pory uchwały KRN wykonali swoje strony www, poniosą z tego tytułu określone koszty - wydatek na stronę okaże się poniesionym na próżno, a dojdzie jeszcze koszt jej usunięcia (nie każdy umie zrobić to sam). Moje wątpliwości budzi też narzucenie osoby wykonawcy stron bez podania jakiejkolwiek racjonalnej argumentacji przemawiającej za tym właśnie podmiotem, np. konkurencyjność jakościowa / cenowa w porównaniu z przeciętnymi ofertami na rynku.

Notariusz

TAK

Uważam, że uchwała ma na celu jedynie zapobieżenie notariuszom informowania o swoich usługach. Argument, jakoby utworzenie rejestru miałoby na celu uchronić notariuszy przed wydatkami na tworzenie i utrzymanie stron internetowych jest całkowicie nietrafny, ponieważ koszty stworzenia stron www już ponieśliśmy, zaś koszta hostingu to kilkadziesiąt złotych rocznie.

Notariusz

TAK

Notariusze, którzy mają już swoje strony internetowe przede wszystkim zainwestowali już wiele pieniędzy w ich budowę, a także poświęcili wiele czasu i pracy na wypełnienie tych stron stosowną treścią. Poza tym każdy ma inne poczucie estetyki. Notariusz z jednej strony jest urzędnikiem państwowym, ale z drugiej przedsiębiorcą, sam musi sobie wynająć lokal i urządzić według własnego zdania i za własne pieniądze, powinien też móc mieć własną stronę, indywidualizującą jego osobę. Nie wyobrażam sobie mieć jednej strony takiej jak wszyscy, nieciekawej i nieczytelnej. Jest to nierówność w traktowaniu notariuszy, którzy posiadają już strony i tych którzy ich nigdy nie mieli. Jedynym wspólnikiem spółki Rejestry Notarialne sp. z o.o. jest Krajowa Rada Notarialna - więc wiadomo dlaczego podjęli taką uchwałę i kto na tym zarobi. Na szczęście jest jeszcze UOKIK, który już nie raz uchylał uchwały KRN.

Notariusz

NIE 

pytanie zostalo sformulowane w sposób tendencyjny poniewaz w ogole nie odnosi sie do rzeczywistości a do odczuc. Sugerowałbym zastapienie go prostym pytaniem: jak oceniasz nowa regulacje dot. stron internetowych notariuszy: pozytywnie, negatywnie, nie mam zdania. ja osobiście oceniam ja b.pozytywnie poniewaz dziala na korzyść zarówno poszczegolnych notariuszy (obnizka kosztówdziałalności) jak i notariatu (likwidacja trwajacej walki o pozycję stron kancelarii w wyszukiwarkach). Jedyna grupa jaka straci na tej regulacji jest branza IT tworzaca i obslugujaca dotychczasowe strony kancelarii.

Notariusz

TAK

W XXI wieku każdy musi posiadać stronę www. <br /> <br /> Co z kosztami tysięcy wizytówek oraz wydrukowanych teczek - na których są umieszczone adresy stron www. Każdy drukuje i zamawia większą ilość oraz co z opłaconymi domenami.

Notariusz

TAK

Uważam, że jeśli notariusz jest przedsiębiorcą w pełnym tego słowa znaczeniu (głównie chodzi o kwestie finansowe, tj. obowiązki podatkowe w podatku dochodowym, ZUS itp.) to powinien mieć chociaż możliwość, aby klienci mogli znaleźć jego kancelarię na podstawie danych w internecie. Obecnie obowiązujące przepisy i uchwały KRN zmierzają do tego, aby notariusza trudno byłoby znaleźć. A tyle się przecież mówi, aby obywatele mieli szeroki dostęp do usług notarialnych. Jeśli mają mieć dostęp, to ten notariusz musi być dla nich dostępny i w sposób łatwy i przyjazny do odnalezienia.

Notariusz

TAK

Ograniczanie możliwości swobodnego kształtowania wizerunku sięga rodem do poprzedniego ustroju. <br /> Jasno wytyczone ramy tego jaki informacje mogą się znaleźć na stronie internetowej a jakie nie obowiązują od dawna i w mojej ocenie nie są złe. Należy walczyć z uchybieniami poprzez wzywanie notariuszy - autorów niewłaściwych treści do ich usunięcia i następnie w razie nie wykonania wezwania rozpoczynać postępowanie dyscyplinarne. Nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. <br /> W obecnych czasach strona internetowa i indywidualna domena są jak wizytówka papierowa jeszcze kilkanaście lat temu - wtedy nie było pomysłu, żeby wszystkim notariuszom wizytówki drukowała KRN.<br /> Uchwała w sprawie stron internetowych wystawia środowisko na świecznik opinii publicznej i zdania są bardzo nieprzychylne takiej formie ograniczania swobody kształtowania wizerunku. Spotykam się z różnymi opiniami te najładniejsze to "śmieszna" i "niezrozumiała".

Notariusz

TAK

Uchwała o której mowa w tej ankiecie jest niewykonalna i wraca notariat do czasów sprzed internetu. Każdy klient notariusza ma prawo do rzetelnej informacji  i uzyskania jej w bardziej cywilizowany sposób niż formatka na stronie KRN za pieniądze notariuszy pchane do zarządu spółki rejestry notarialne 

Notariusz

TAK

Blokowanie dostępu młodym przez starych - sprawa oczywista.

Notariusz

TAK

Nakładanie na notariuszy tak absurdalnych w XXI wieku ograniczeń i zakazów jest ewenementem na skalę światową. 

Zastępca notariusza lub asesor

TAK

1. Jeden dostawca usług - powstaje monopol, pole do nadużyć i problem z jego wyłonieniem. 2. Notariusz jest związany prawem o notariacie i kodeksem etyki w zakresie reklamy itp, zatem dodatkowe obostrzenia są niecelowe. 3. W XXI wieku, w dobie dominacji internetu, żadna szanująca się branża nie wprowadza podobnych rozwiązań, gdyż ogranicza to swobodę działalności gospodarczej, a takową notariusz prowadzi (choc nie każdy się z tym poglądem zgodzi). 4. Notariusz powinien szanować prawo i kodeks etyki, wprowadzanie rozwiązań odgórnych daje sygnał obywatelom, że chyba tak nie jest, skoro musi interweniować KRN- zmiany osłabiają prestiż i zaufanie do zawodu.

Zastępca notariusza lub asesor

TAK

Notariusz powinien mieć możliwość kształtować swój wizerunek poprzez treść publikowaną na stronie internetowej, co nie oznacza dowolności. Treść zawarta na stronie nie może być sprzeczna z obowiązującymi przepisami, nie może godzić w powagę zawodu ani naruszać zasad etyki, ale skoro nie wymagamy, aby wszystkie kancelarie wyglądały jednakowo - np. kolor ścian, wyposażenie, meble, tak samo jak nie są jednakowe tablice kancelarii czy wizytówki, to jakie jest uzasadnienie na to, aby wygląd strony internetowej lub treść była zunifikowana a strona internetowa mogła zawierać tylko określone treści - np. dopuszczalna jest informacja o znajomości języków obcych, ale już nie o fakcie odbycia aplikacji notarialnej lub asesury. 

Zastępca notariusza lub asesor

TAK

Moim zdaniem uchwała ma na celu pełną kontrolęnad obecnością notariusza w internecie, w szczególności w wyniku braku innych możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za np zakazane pozycjonowanie stron www. Jest to też element kampanii starej kadry przeciwko młodym, której obecność w sieci nie jest potrzebna. Argument ze strony sądowe są tak samo zunifikowane i prowadzone odgórnie byłby zasadny, gdyby państwo płacilo nam uposażenie, a nie musielibysmy walczyć o przetrwanie na wolnym rynku jak każdy zwykły przedsiębiorca.

Zastępca notariusza lub asesor

TAK

Powyższa uchwała z pewnością narusza m.in. zakaz dyskryminacji ETPC poprzez ustalenie, że na stronie mają się znaleźć: tytuł naukowy, data powołania oraz informacja o znajomości języków obcych - czyli przesłanki, które nie są wymagane przy wykonywaniu zawodu notariusza (gdzie równość wobec prawa?).<br /> Do RPO z taką uchwałą... <br />