Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Testy pilota eKW - wasze opinie

Utworzono: poniedziałek, 21, marzec 2016 Poprawiono: poniedziałek, 21, marzec 2016

W dniach 21  - 22 marca 2016 roku prowadzone są testy pilota aplikacji eKW przygotowanej przez MS. Notariusze otrzymali specjalny adres strony pilotowej, na której należy zalogować się przy użyciu certyfikatu rozsyłanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W serwisie pilotowym można składać wnioski powołując się na rzeczywiste numery KW. Testowanie instancji pilotażowej ma na celu weryfikację wydajności systemu. Na naszej  społecznościowej stronie https://www.facebook.com/notariatPL/ zbieramy Wasze opinie o testach.

 

Wnioski do eKW od 01 lipca 2016

Utworzono: czwartek, 17, marzec 2016 Poprawiono: czwartek, 17, marzec 2016

Dzisiaj została uchwalona ustawa  - o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. „Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca  2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4-14 i 16 oraz art. 10, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.” W praktyce to oznacza, że data obowiązku składania elektronicznych wniosków do KW przez notariuszy, komorników i naczelników urzędów skarbowych prawdopodobnie zostanie zmieniona na 1 lipca  2016. r. Szczegóły projektu  Źródło Sejm RP

Wnioski do eKW od 8 września 2016

Utworzono: czwartek, 10, marzec 2016 Poprawiono: czwartek, 17, marzec 2016

Podczas dzisiejszych obrad Sejmu skierowano do pierwszego czytania poselski projekt - o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. W projekcie jest propozycja zmiany brzmienia Art. 19 , który ma otrzymać nowe brzmienie „Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4-14 i 16 oraz art. 10, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.” W praktyce to oznacza, że data obowiązku składania elektronicznych wniosków do KW przez notariuszy, komorników i naczelników urzędów skarbowych prawdopodobnie zostanie zmieniona na 8 września 2016. r. Szczegóły projektu  Źródło Sejm RP

Testy wydajnościowe Notaris eKW 20 wniosków/min

Utworzono: czwartek, 03, marzec 2016 Poprawiono: czwartek, 03, marzec 2016

W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy wspólnie z naszymi klientami testy wydajnościowe aplikacji Notaris eKW oraz aplikacji branżowej wykonanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości . W testach wzięli udział wybrani nasi klienci, którzy posiadają aplikację Notris eKW ( http://notariat.pl/program-notaris/ekw - aplikacja korzystająca z usługi webserwisu MS) oraz klienci, którzy korzystają z oprogramowania dostarczonego przez MS (https://branzowa-test-ekw.ms.gov.pl/eukw_branz/menu.do - statyczna strona internetowa). Celem testów było sprawdzenie wydajności i efektywności przesyłania i składania wniosków do elektronicznej księgi wieczystej. System produkcyjny ma rozpocząć działanie od 01.04.2016 roku.

Testy rozpoczęły się 3 marca 2016 roku o godz. 14.00 i trwały do godziny 14.30. Znamy już wstępne wyniki, które wskazują na duży problem w działaniu aplikacji wykonanej przez MS.

Na 140 naszych testujących, żaden nie zdołał wykonać i złożyć przynajmniej jednego wniosku w tym czasie. Strona testowego serwisu była obciążona nadmiernie do możliwości przetworzenia danych, działała bardzo wolno, sesje rwały się, były problemy z zalogowaniem się i często testującym ukazywał się błąd "404". Jednym słowem kompletna klapa. Sygnalizowaliśmy jako pierwsi ten problem już w 2015, wówczas MS nie zwracało na to uwagi. Ponownie sygnały na ten temat zostały wysłane do MS i MC na początku br.

Aplikacja eKW ma być narzędziem, które dba o bezpieczeństwo obrotu naszych nieruchomości a taki wynik testów nie wróży niczego najlepszego oby data 1 kwietnia nie okazała się czarnym piątkiem 2016 roku.

Jest i dobra informacja - Oprogramowanie Notaris eKW ( do którego mamy dostęp)  korzystające z usługi webserwisu i API, które było testowane przez 75-ciu testerów w tym czasie pracowało poprawnie i wnioski mogły być przesyłane bez żadnych przeszkód. Wydajność składania wniosków w ten sposób wyniosła 20/minutę przez jednego testera.

Zwróciliśmy się z oficjalnym zapytaniem do MS o udostępnienie informacji publicznej na temat przeprowadzonych testów wydajnościowych.

Czekamy na oficjalne stanowisko MS w tej sprawie.

 

Robert Śmietanka

Projekt zmian prawa o notariacie w 2016 roku

Utworzono: środa, 17, luty 2016 Poprawiono: czwartek, 18, luty 2016

Polski Notariat czekają kolejne zmiany - czy wszyscy o nich wiedzą ? W ramach grupy społecznej eIDAS_PL działającej przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji społecznych, których celem jest przedstawienie naszych propozycji zmian w polskim prawie związanych z  ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. 

Propozycję zmian zawiera Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw , który otrzymaliśmy do konsultacji od Ministerstwa Cyfryzacji.

Nasze postulaty sprowadzają się do wprowadzenia następujących zmian w prawie:

1. Wprowadzenie formy elektronicznej wypisów tak jak to już jest z poświadczeniami dokumentów ( odpisów, kopii, wyciągów) 

2. Wprowadzenie elektronicznej formy ksiąg notarialnych ( repertoria i skorowidze) 

3. Wprowadzenie obowiązku przesyłania wypisów i odpisów do ksiąg wieczystych i urzędów skarbowych w formie elektronicznej.

4. Wprowadzenia ogólnej zasady przesyłanie informacji, raportów, zestawień przez notariusza do urzędów administracji państwa w formie elektronicznej.  

Proponowane zmiany przyczynią się w sposób znaczny do ograniczenia kosztów prowadzenia kancelarii notarialnych oraz uproszczą proces komunikowania się notariusza ze urzędami i organami administracji państwa.