Błąd
 • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Wdrożenie nowej aplikacji branżowej EUKW przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Utworzono: wtorek, 24, maj 2016 Poprawiono: wtorek, 24, maj 2016

20 maja następuje kolejny etap wdrożenia EUKW- podręcznik użytkownika

Dotychczas wykorzystywana przez notariuszy aplikacja służąca do wyszukiwania ksiąg wieczystych, na mocy art. 364 ust. 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zostanie zastąpiona nową aplikacją, docelowo służącą także do składania wniosków o wpis w księdze wieczystej.

Nowa aplikacja jest dostępna pod adresem: https://branzowa-ekw.ms.gov.pl

Certyfikaty i sposób instalacji aplikacji pozostaje bez zmian.
Przerwa w działaniu aplikacji służącej do wyszukiwania ksiąg wieczystych nastąp w godzinach:

19 maja (czwartek) od godz. 14:00 do 20 maja (piątek) godz. 9:00

 

Aktualizacja aplikacji dotyczy: 

 

 1.  Zmiany grafiki na bardziej przyjazna dla użytkownika
 2.  Użytkownik ma możliwość powiększenia czcionki do takiego rozmiaru, jaki mu odpowiada i który nie powoduje dyskomfortu w czytaniu.
 3. Możliwość wyszukiwania również po danych wykreślonych. Zaznaczenie pola typu „checkbox” „Wyszukiwanie również po danych wykreślonych” umożliwi wyszukanie zarówno po kryteriach aktualnych jak i kryteriach wykreślonych znajdujących się w księgach wieczystych. (szczegóły w instrukcji użytkownika)
 4.  Wyszukiwanie zaawansowane po właścicielu osobie fizycznej lub osobie prawnej/Skarbie Państwa:

  a) Wyszukanie zawansowane „Właściciel – os. fizyczna”:

I. Dane obowiązkowe (minimalny zestaw danych): Imię pierwsze i Pierwszy człon nazwiska złożonego 

II. Algorytm wyszukiwania KW:

 • Dane obowiązkowe (minimalny zestaw danych): Imię pierwsze i Pierwszy człon nazwiska złożonego

II. Algorytm wyszukiwania KW:

 •  Dane obowiązkowe (Pierwszy człon nazwiska złożonego i Imię pierwsze) oraz dane dodatkowe (Drugi człon nazwiska złożonego, Imię drugie, Imię ojca, Imię matki, PESEL) podane w kryteriach wyszukiwania porównywane są z danymi osobowymi wpisanymi do działu II ksiąg wieczystych
 • Porównywane są tylko dane wskazane w kryteriach wyszukiwania.
 • W wyniku zwracane są księgi spełniające warunek: [Imię pierwsze i Pierwszy człon nazwiska złożonego z działu II KW są zgodne z Imieniem pierwszym i Pierwszym członem nazwiska złożonego wpisanymi w kryteriach] i [każda z danych dodatkowych z działu II KW jest zgodna z tą daną wpisaną w kryteriach lub jest pusta].
 • Kryterium „Właściwość wydziału” („Kod wydziału”) działa tak, jak dotychczas.

      b) Wyszukiwanie zawansowane „Właściciel – os. prawna / Skarb Państwa”:

I. Dane obowiązkowe (minimalny zestaw danych): Nazwa instytucji

II. Algorytm wyszukiwania KW:

 • Dane obowiązkowe (Nazwa instytucji) oraz dane dodatkowe (Siedziba, REGON) podane w kryteriach wyszukiwania porównywane są z danymi wpisanymi do działu II ksiąg wieczystych.
 • Porównywane są tylko dane wskazane w kryteriach wyszukiwania.
 • W wyniku zwracane są księgi spełniające warunek: [nazwa z działu II KW jest zgodna z Nazwą instytucji wpisaną w kryteriach z uwzględnieniem wyszukiwania z „%” – jak dotychczas] i [każda z danych dodatkowych z działu II KW jest zgodna z tą daną wpisaną w kryteriach lub jest pusta].
 • Kryterium „Właściwość wydziału” („Kod wydziału”) działa tak, jak dotychczas.

 

Nowa uchwała KRN w sprawie stron internetowych notariuszy

Utworzono: środa, 18, maj 2016 Poprawiono: środa, 18, maj 2016

Poniżej przedsawiamy Uchwałę Krajowej Rady Notarialnej nr IX/38/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie stron internetowych notariuszy oraz informacji udostępnianych w Internecie.

W porównaniu do wcześniejszej uchwalonej przez samorząd notarialny (styczeń 2015 roku), obecna uchwała jest bardziej liberalna - dopuszcza umieszczanie stron internetowych u dowolnego operatora lub dostawcy usług. 

Uchwała precyzuje szczegółowo co może zawierać strona internetowa notariusza włącznie z rozmiarami i rozdzielczością fotografii jakie mogą zostać umieszczone na tej stronie. Zobowiązuje notariusza do "należytego dbania o wizerunek swój, kancelarii notarialnej oraz samorządu notarialnego w Internecie". Daje mozliwość tłumaczenia strony WWW na język obcy a jednocześnie zabrania sztucznego pozycjonowania strony oraz zobowiązuje notariusza do informowania samorządu notarialnego o wszelkich naruszeniach zasad określonych tą uchwałą przez innych notariuszy.

Nowością jest "umożliwienie" korzystania notariuszom z portali społecznościowych pod warunkiem "oddzielenia wykonywania zawodu od swoich spraw prywatnych oraz innej działalności zawodowej lub społecznej"

Uchwała zobowiązuje wszystkich notariuszy do przystosowania swoich stron internetowych i profili na portalach społecznościowych do wymogów niniejszej uchwały w terminie do 31 grudnia 2016 r. 

W uchwale nie ma mowy o sankcjach dla tych, którzy nie zastosują się do nowych zasad.

Sami oceńcie co o tym sądzicie, treść uchwały prezentujemy poniżej:

uchwala-IX-38-2016-www.pdf

 

https://www.facebook.com/notariatPL/

Testy pilota eKW część 2 - wasze opinie

Utworzono: wtorek, 17, maj 2016 Poprawiono: środa, 18, maj 2016

W dniach 16  -17 maja 2016 roku po raz drugi zostały przeprowadzone testy aplikacji EUKW w środowisku pilotażowym.  Testowana była aplikacja w wersji 3.0.1.135 z 12.05.2016 dostępna pod adresem https://pilot-branzowa-ekw.ms.gov.pl/eukw_branz/ ( logujemy się certyfikatem otrzymanym z MS ). Dostęp do aplikacji był możliwy po zainstalowaniu specjalnego certyfikatu służącego do logowania, który został udostępniony notariuszom przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aplikacja pilotowa - tak nas poinformował DIRS dostępna jest w środowisku produkcyjnym - a więc w tym, w którym wnioski elektroniczne będą składane od 1 lipca 2016. W testach z naszej strony wzięło udział 112 klientów, którzy wysłali i złożyli ponad 1200 wnisków. Testy przeprowadzane były w godzinach 9.00 - 16.00 - a więc w godzinach urządowania kancelarii.

Mocne i słabe strony aplikacji EUKW wydanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

 Mocne strony aplikacji EUKW

- Aplikacja działała stabilnie i wiekszość jej funcji działała zgodnie z dostarczoną specyfikacją techniczną przez producenta ( nie zaobserwowaliśmy dłuższych niż 10 minut przerw w funkcjonowaniu aplikacji),

- Przebiegi funkcjonalne żadań opisane w dokumentacji działały poprawnie

- Szata graficzna i interface użytkownika jest czytelny.

 

 Słabe strony aplikacji EUKW

- Podstawową słabą stroną jest kompletny brak porządnej pomocy i wsparcia ze strony MS dla użtkownika ( pomimo dostępnego w głownym menu po zalogowaniu linku  "Pomoc" umieszczony pod wkazanym łączem dokument nie zawiera żadnych informacji )

- Opublikowana dokumentacja użytkownika jest niewystarczjąca nie wyjaśnia ona procesów, skupia się jedynie na suchym przestawieniu ekranów kolejnych aplikacji.   ( link do dokumentacji znajdziecie na stronie http://notariat.pl/program-notaris/notaris-ekw-testy )

- Komponenty aplikacji EUKW służące do podpisu elektronicznego obslugują poprawnie śwodowisko MS Windows 7, 8 i 10 nie obsługują środowiska Mac OS i Linux

- Aplikacja jest bardzo skomplikowana i mało intuicyjna.

- Do dnia dzisijszego nie zostały usunięte proste błędy zglaszane po pierwszych testach w styczniu 2016 roku.

Planowane testy środowiska produkcyjnego eKW

Utworzono: czwartek, 12, maj 2016 Poprawiono: piątek, 13, maj 2016

 

Departament Informatyki Rejestrów Sądowych ( DIRS ) poinformował już oficjalnie, że wprowadzone zostały drobne zmiany w schemacie przekazywania wniosków do eKW. Uwzględnione zostały uwagi notariuszy w sprawach dotyczących wprowadzania udziałow we wnioskach do eKW. Poprawka ta ma na celu weryfikację wprowadzania udziałów w poszczególnych żądaniach.

W dniach: 16-17 maja 2016 r. zaplanowany został kolejny test aplikacji eKW. Powyższy test będzie ostatnim testem w środowisku produkcyjnym. Test przeprowadzony zostanie na aplikacji docelowej (środowisko produkcyjne), czyli aplikacji rzeczywistej, a nie testowej, tzn. na środowisku, w którym przekazywać będziemy wnioski wieczystoksięgowe od dnia wejścia w życie takiego obowiązku. W czasie testu notariusze nie powinni używać certyfikatu testowego.

Testy docelowego środowiska eKW prowadzone mogą być:

 • w godzinach od 9.00 do 18.00 (w pozostałych godzinach aplikacja może nie działać),
 • przez notariuszy posiadających ważne certyfikaty produkcyjne nadane do wyszukiwania ksiąg wieczystych (są to inne certyfikaty niż certyfikaty testowe),
 • pod adresem: https://pilot-branzowa-ekw.ms.gov.pl/eukw_branz/ do etapu składania wniosku.

W czasie testów będzie możliwe przygotowywanie wniosków i ich weryfikacja, należy przy tym używać prawdziwych numerów ksiąg wieczystych. W trakcie testów nie będzie natomiast możliwe składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej (funkcjonalność będzie zablokowana na poziomie apkiacji eKW). Naciśnięcie przycisku „Złóż wniosek” nie spowoduje właściwej akcji, aczkolwiek notariusze otrzymają powiadomienia o złożeniu wniosku i zarejestrowaniu go w centralnym repertorium (numer RepC) , natomiast nie zamieszczą się wzmianki i wniosek nie zostanie przekazany do sądu.

W interesie środowiska notarialnego leży wykorzystanie możliwości przetestowania końcowej, a więc rzeczywistej, a nie tylko testowej wersji aplikacji eKW i sprawdzenie jej funkcjonalności oraz wydajności.

Ostateczne potwierdzenie terminu przeprowadzenia testu nastąpi w ciągu kilku najbliższych dni.

 

 

 

 

eKW przerwa techniczna do 01.04.2016

Utworzono: czwartek, 24, marzec 2016 Poprawiono: piątek, 13, maj 2016

W dniach od 23.03 do 01.04.2016 Ministerstwo Sprawiedliwości z przyczyn technicznych wyłączało aplikację testową pod adresem https://branzowa-test-ekw.ms.gov.pl/eukw_branz/menu.do