Zmiana zasady archiwizacji dokumentacji notarialnej

Utworzono: czwartek, 01, luty 2018 Poprawiono: piątek, 02, luty 2018

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada nowelizacje Prawa o Notariacie w zakresie archiwizacji dokumentacji notarialnej.

Do tej pory to Sądy Powrzechne były obciążone tym obowiązkiem. Wg Nowelizacji będzie za to odpowiadał Samorząd Notarialny.

W projekcie resortu sprawiedliwości przewidziano, że dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne, księgi notarialne oraz inne księgi i wykazy notariusz – po 10 latach od ich sporządzenia lub w momencie zakończenia prowadzenia kancelarii – będzie przekazywać do archiwum prowadzonego przez izbę notarialną. Nadzór nad archiwami należeć ma do zadań Krajowej Rady Notarialnej.

Wypisy, wyciągi i odpisy dokumentów przekazanych do archiwum, będzie sporządzał i wydawał notariusz wyznaczony  przez radę właściwej izby notaria.

 

Z projektem nowelizacji można zapoznać się tutaj: http://legislacja.gov.pl/docs//2/12307706/12488092/12488093/dokument327685.pdf

Źródło: podatki.biz