Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Program Rejestr GIIF wersja 3.1

Utworzono: środa, 08, luty 2017 Poprawiono: środa, 08, luty 2017

N

Firma SoftCream Software opublikowała nowa ulepszoną wersje Programu Rejestr GIIF.

Program Rejestr GIIF jest elektroniczną formą Rejestru Transakcji przeznaczoną dla osób obowiązanych do prowadzenia takiego rejestru. Rejestr prowadzony jest dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Ekran programu Rejestr GIIF

Program adresowany jest dla firm: notariusze, adwokaci, radcowie prawni biegli rewidenci, doradcy podatkowi biura rachunkowe NBP, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych domy maklerskie lub inne podmioty niebędące bankiem prowadzące działalność maklerską podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub fundusze inwestycyjne spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe rezydenci prowadzący działalność kantorową domy aukcyjne antykwariaty przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową lub factoringową zakłady prowadzące działalność w zakresie obrotu metalami i kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pożyczek pod zastaw (lombardy) przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży komisowej przedsiębiorcy pośredniczący w obrocie nieruchomościami

Więcej informacji na stronach : http://www.softcream.pl/oprogramowanie/program-rejestr-giif/