Wdrożenie nowej aplikacji branżowej EUKW przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Utworzono: wtorek, 24, maj 2016 Poprawiono: wtorek, 24, maj 2016

20 maja następuje kolejny etap wdrożenia EUKW- podręcznik użytkownika

Dotychczas wykorzystywana przez notariuszy aplikacja służąca do wyszukiwania ksiąg wieczystych, na mocy art. 364 ust. 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zostanie zastąpiona nową aplikacją, docelowo służącą także do składania wniosków o wpis w księdze wieczystej.

Nowa aplikacja jest dostępna pod adresem: https://branzowa-ekw.ms.gov.pl

Certyfikaty i sposób instalacji aplikacji pozostaje bez zmian.
Przerwa w działaniu aplikacji służącej do wyszukiwania ksiąg wieczystych nastąp w godzinach:

19 maja (czwartek) od godz. 14:00 do 20 maja (piątek) godz. 9:00

 

Aktualizacja aplikacji dotyczy: 

 

  1.  Zmiany grafiki na bardziej przyjazna dla użytkownika
  2.  Użytkownik ma możliwość powiększenia czcionki do takiego rozmiaru, jaki mu odpowiada i który nie powoduje dyskomfortu w czytaniu.
  3. Możliwość wyszukiwania również po danych wykreślonych. Zaznaczenie pola typu „checkbox” „Wyszukiwanie również po danych wykreślonych” umożliwi wyszukanie zarówno po kryteriach aktualnych jak i kryteriach wykreślonych znajdujących się w księgach wieczystych. (szczegóły w instrukcji użytkownika)
  4.  Wyszukiwanie zaawansowane po właścicielu osobie fizycznej lub osobie prawnej/Skarbie Państwa:

    a) Wyszukanie zawansowane „Właściciel – os. fizyczna”:

I. Dane obowiązkowe (minimalny zestaw danych): Imię pierwsze i Pierwszy człon nazwiska złożonego 

II. Algorytm wyszukiwania KW:

II. Algorytm wyszukiwania KW:

I. Dane obowiązkowe (minimalny zestaw danych): Nazwa instytucji

II. Algorytm wyszukiwania KW: