Błąd
 • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Wdrożenie nowej aplikacji branżowej EUKW przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Utworzono: wtorek, 24, maj 2016 Poprawiono: wtorek, 24, maj 2016

20 maja następuje kolejny etap wdrożenia EUKW- podręcznik użytkownika

Dotychczas wykorzystywana przez notariuszy aplikacja służąca do wyszukiwania ksiąg wieczystych, na mocy art. 364 ust. 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zostanie zastąpiona nową aplikacją, docelowo służącą także do składania wniosków o wpis w księdze wieczystej.

Nowa aplikacja jest dostępna pod adresem: https://branzowa-ekw.ms.gov.pl

Certyfikaty i sposób instalacji aplikacji pozostaje bez zmian.
Przerwa w działaniu aplikacji służącej do wyszukiwania ksiąg wieczystych nastąp w godzinach:

19 maja (czwartek) od godz. 14:00 do 20 maja (piątek) godz. 9:00

 

Aktualizacja aplikacji dotyczy: 

 

 1.  Zmiany grafiki na bardziej przyjazna dla użytkownika
 2.  Użytkownik ma możliwość powiększenia czcionki do takiego rozmiaru, jaki mu odpowiada i który nie powoduje dyskomfortu w czytaniu.
 3. Możliwość wyszukiwania również po danych wykreślonych. Zaznaczenie pola typu „checkbox” „Wyszukiwanie również po danych wykreślonych” umożliwi wyszukanie zarówno po kryteriach aktualnych jak i kryteriach wykreślonych znajdujących się w księgach wieczystych. (szczegóły w instrukcji użytkownika)
 4.  Wyszukiwanie zaawansowane po właścicielu osobie fizycznej lub osobie prawnej/Skarbie Państwa:

  a) Wyszukanie zawansowane „Właściciel – os. fizyczna”:

I. Dane obowiązkowe (minimalny zestaw danych): Imię pierwsze i Pierwszy człon nazwiska złożonego 

II. Algorytm wyszukiwania KW:

 • Dane obowiązkowe (minimalny zestaw danych): Imię pierwsze i Pierwszy człon nazwiska złożonego

II. Algorytm wyszukiwania KW:

 •  Dane obowiązkowe (Pierwszy człon nazwiska złożonego i Imię pierwsze) oraz dane dodatkowe (Drugi człon nazwiska złożonego, Imię drugie, Imię ojca, Imię matki, PESEL) podane w kryteriach wyszukiwania porównywane są z danymi osobowymi wpisanymi do działu II ksiąg wieczystych
 • Porównywane są tylko dane wskazane w kryteriach wyszukiwania.
 • W wyniku zwracane są księgi spełniające warunek: [Imię pierwsze i Pierwszy człon nazwiska złożonego z działu II KW są zgodne z Imieniem pierwszym i Pierwszym członem nazwiska złożonego wpisanymi w kryteriach] i [każda z danych dodatkowych z działu II KW jest zgodna z tą daną wpisaną w kryteriach lub jest pusta].
 • Kryterium „Właściwość wydziału” („Kod wydziału”) działa tak, jak dotychczas.

      b) Wyszukiwanie zawansowane „Właściciel – os. prawna / Skarb Państwa”:

I. Dane obowiązkowe (minimalny zestaw danych): Nazwa instytucji

II. Algorytm wyszukiwania KW:

 • Dane obowiązkowe (Nazwa instytucji) oraz dane dodatkowe (Siedziba, REGON) podane w kryteriach wyszukiwania porównywane są z danymi wpisanymi do działu II ksiąg wieczystych.
 • Porównywane są tylko dane wskazane w kryteriach wyszukiwania.
 • W wyniku zwracane są księgi spełniające warunek: [nazwa z działu II KW jest zgodna z Nazwą instytucji wpisaną w kryteriach z uwzględnieniem wyszukiwania z „%” – jak dotychczas] i [każda z danych dodatkowych z działu II KW jest zgodna z tą daną wpisaną w kryteriach lub jest pusta].
 • Kryterium „Właściwość wydziału” („Kod wydziału”) działa tak, jak dotychczas.