Nowa uchwała KRN w sprawie stron internetowych notariuszy

Utworzono: środa, 18, maj 2016 Poprawiono: środa, 18, maj 2016

Poniżej przedsawiamy Uchwałę Krajowej Rady Notarialnej nr IX/38/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie stron internetowych notariuszy oraz informacji udostępnianych w Internecie.

W porównaniu do wcześniejszej uchwalonej przez samorząd notarialny (styczeń 2015 roku), obecna uchwała jest bardziej liberalna - dopuszcza umieszczanie stron internetowych u dowolnego operatora lub dostawcy usług. 

Uchwała precyzuje szczegółowo co może zawierać strona internetowa notariusza włącznie z rozmiarami i rozdzielczością fotografii jakie mogą zostać umieszczone na tej stronie. Zobowiązuje notariusza do "należytego dbania o wizerunek swój, kancelarii notarialnej oraz samorządu notarialnego w Internecie". Daje mozliwość tłumaczenia strony WWW na język obcy a jednocześnie zabrania sztucznego pozycjonowania strony oraz zobowiązuje notariusza do informowania samorządu notarialnego o wszelkich naruszeniach zasad określonych tą uchwałą przez innych notariuszy.

Nowością jest "umożliwienie" korzystania notariuszom z portali społecznościowych pod warunkiem "oddzielenia wykonywania zawodu od swoich spraw prywatnych oraz innej działalności zawodowej lub społecznej"

Uchwała zobowiązuje wszystkich notariuszy do przystosowania swoich stron internetowych i profili na portalach społecznościowych do wymogów niniejszej uchwały w terminie do 31 grudnia 2016 r. 

W uchwale nie ma mowy o sankcjach dla tych, którzy nie zastosują się do nowych zasad.

Sami oceńcie co o tym sądzicie, treść uchwały prezentujemy poniżej:

uchwala-IX-38-2016-www.pdf

 

https://www.facebook.com/notariatPL/