Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Planowane testy środowiska produkcyjnego eKW

Utworzono: czwartek, 12, maj 2016 Poprawiono: piątek, 13, maj 2016

 

Departament Informatyki Rejestrów Sądowych ( DIRS ) poinformował już oficjalnie, że wprowadzone zostały drobne zmiany w schemacie przekazywania wniosków do eKW. Uwzględnione zostały uwagi notariuszy w sprawach dotyczących wprowadzania udziałow we wnioskach do eKW. Poprawka ta ma na celu weryfikację wprowadzania udziałów w poszczególnych żądaniach.

W dniach: 16-17 maja 2016 r. zaplanowany został kolejny test aplikacji eKW. Powyższy test będzie ostatnim testem w środowisku produkcyjnym. Test przeprowadzony zostanie na aplikacji docelowej (środowisko produkcyjne), czyli aplikacji rzeczywistej, a nie testowej, tzn. na środowisku, w którym przekazywać będziemy wnioski wieczystoksięgowe od dnia wejścia w życie takiego obowiązku. W czasie testu notariusze nie powinni używać certyfikatu testowego.

Testy docelowego środowiska eKW prowadzone mogą być:

  • w godzinach od 9.00 do 18.00 (w pozostałych godzinach aplikacja może nie działać),
  • przez notariuszy posiadających ważne certyfikaty produkcyjne nadane do wyszukiwania ksiąg wieczystych (są to inne certyfikaty niż certyfikaty testowe),
  • pod adresem: https://pilot-branzowa-ekw.ms.gov.pl/eukw_branz/ do etapu składania wniosku.

W czasie testów będzie możliwe przygotowywanie wniosków i ich weryfikacja, należy przy tym używać prawdziwych numerów ksiąg wieczystych. W trakcie testów nie będzie natomiast możliwe składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej (funkcjonalność będzie zablokowana na poziomie apkiacji eKW). Naciśnięcie przycisku „Złóż wniosek” nie spowoduje właściwej akcji, aczkolwiek notariusze otrzymają powiadomienia o złożeniu wniosku i zarejestrowaniu go w centralnym repertorium (numer RepC) , natomiast nie zamieszczą się wzmianki i wniosek nie zostanie przekazany do sądu.

W interesie środowiska notarialnego leży wykorzystanie możliwości przetestowania końcowej, a więc rzeczywistej, a nie tylko testowej wersji aplikacji eKW i sprawdzenie jej funkcjonalności oraz wydajności.

Ostateczne potwierdzenie terminu przeprowadzenia testu nastąpi w ciągu kilku najbliższych dni.