Wnioski do eKW od 01 lipca 2016

Utworzono: czwartek, 17, marzec 2016 Poprawiono: czwartek, 17, marzec 2016

Dzisiaj została uchwalona ustawa  - o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. „Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca  2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4-14 i 16 oraz art. 10, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.” W praktyce to oznacza, że data obowiązku składania elektronicznych wniosków do KW przez notariuszy, komorników i naczelników urzędów skarbowych prawdopodobnie zostanie zmieniona na 1 lipca  2016. r. Szczegóły projektu  Źródło Sejm RP