Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Dystans Polski do średniej unijnej wyniósł 12 p. proc.

Utworzono: piątek, 17, kwiecień 2015 Poprawiono: piątek, 17, kwiecień 2015

W 2014 r. w Polsce 63,0 % osób w wieku 16-74 regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystało z Internetu (wobec 59,9 % w roku poprzednim). W 2013 r. w Unii Europejskiej odsetek regularnych użytkowników Internetu wynosił 72 % (o 2 p. proc. więcej niż przed rokiem). Dystans Polski do średniej unijnej wyniósł 12 p. proc.

weforum-logo.2x

Podczas użytkowania Internetu w celach komunikacyjnych najczęściej wykonywaną czynnością było wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. W 2014 r. z tej formy komunikacji internetowej korzystało 52,9 % badanej populacji. Drugą najczęściej wykonywaną za pośrednictwem Internetu czynnością było wyszukiwanie informacji o towarach i usługach – korzystało z niej ponad 50 % osób w wieku 16-74 lata.

Zobacz więcej ...