Notariusze w oczach własnych i społeczeństwa - raport z badania wizerunkowego

Utworzono: piątek, 17, kwiecień 2015 Poprawiono: piątek, 17, kwiecień 2015

Na zlecenie Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego profesor Stanisław Jędrzejewski i dr Andrzej Olszewski przeprowadzili badanie wizerunkowe pt.  „Notariusze w oczach własnych i społeczeństwa”.

Badanie zrealizowane zostało w grudniu 2013 roku na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Jego celem była identyfikacja czynników determinujących wizerunek notariusza jako przedstawiciela  grupy zawodowej oraz ocena jakości usług świadczonych przez kancelarie notarialne. Kolejnym wyzwaniem, było określenie oczekiwań społecznych wobec zawodu notariusza oraz waloryzacja postaw społecznych wobec stereotypów związanych z profesją notarialną.

Więcej informacji na stronie fundacji