Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe wprowadzi ustawa, którą w tym tygodniu powinien uchwalić Sejm.

Utworzono: wtorek, 02, grudzień 2014 Poprawiono: wtorek, 02, grudzień 2014

Wprowadzenie e-usług w zakresie ksiąg wieczystych ma zwiększyć i ułatwić dostęp obywateli i uprawnionych podmiotów do ksiąg wieczystych poprzez udostępnienie drogą elektroniczną informacji zawartych w centralnej bazie. Nowa ustawa wprowadzi obowiązek składania wniosków o wpis drogą elektroniczną. Umożliwi też automatyczne zamieszczanie wzmianek wyłączających rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Składający wniosek musi posiadać konto użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie wie­czystoksięgowe.

Użytkownikiem tego konta może być tylko osoba fizyczna. W pierwszym etapie wdrażania nowych regulacji będzie to notariusz, komornik sądowy lub naczelnik urzędu skarbowego jako organ egzekucyjny.

Przewiduje się obligatoryjne założenie kont użytkowników dla wszystkich podmiotów, które będą miały obowiązek składania wniosków za pośrednictwem systemu informatycznego.

Zasady zakładania i obsługi kont określi minister sprawiedliwości. Czytaj więcej: