Singe Market Forum 2014 - Modernizacja dostępu do zawodów regulowanych

Utworzono: piątek, 17, październik 2014 Poprawiono: piątek, 17, październik 2014

W dniach 16 – 17 października 2014 r. w Warszawie odbędzie się czwarta edycja KRAJOWEGO FORUM JEDNOLITEGO RYNKU – SIMFO 2014, które na wzór lat ubiegłych organizowane jest wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki wraz z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Tegoroczne Forum rozpoczęło się konferencją w Och-Teatrze w Warszawie w dniu 16 października br. Gospodarzem spotkania, którego motto przewodnie brzmi „Dekada polskiej przedsiębiorczości na jednolitym rynku Unii Europejskiej”, był Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński, Parlament Europejski reprezentował Pani Posłanka Róża Thun, członkini Komisji PE ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów (IMCO).

Podczas zaplanowanych dyskusji panelowych przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji, związków branżowych, organizacji pozarządowych oraz świata nauki próbowali podsumować okres 10 lat aktywnej obecności polskich przedsiębiorców i obywateli na rynku wewnętrznym UE oraz wskazać co przez ten okres udało się osiągnąć oraz jakie obszary wymagają jeszcze poprawy.

Omawiane były także wyzwania związane z prowadzeniem transgranicznej działalności gospodarczej na rynku wewnętrznym UE. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska zaprezentował raport dot. e-handlu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Konferencję moderował Pan Paweł Rabiej, Partner Zarządzający Ośrodka dialogu i analiz THINKTANK.

Komisja Europejska, gospodarz drugiego dnia Forum, tj. 17 października br., przeprowadziła warsztaty dot. deregulacji w obszarze dostępu do zawodów regulowanych oraz procesu wzajemnej oceny barier ograniczających dostęp do niektórych z nich.

W warszatatach udził wzięli:

Warsztaty zakończyła pani Claire Bury, Director, DG Internal Market and Services, European Commission
Forum moderowała pani Małgorzata Bonikowska,  President, Center for International Relations / Partner, THINKTANK centre for dialogue and analysis