Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Formularz statystyki czynności notarialnych MsNot24-2014

Utworzono: poniedziałek, 30, grudzień 2013 Poprawiono: poniedziałek, 16, czerwiec 2014

notariatpl-128x128  

Nowy formularz statystyczny

 

Objaśnienia do sporządzania sprawozdania


Dział 1.
1.    Wiersz 04 i wiersz 11 obejmuje sprzedaż wszystkich lokali wraz z lokalami stanowiącymi odrębną nieruchomość.
2.    W wierszu 08 i w wierszu 15 należy wykazać sprzedaż wszystkich działek niezabudowanych wraz z działkami budowlanymi.
3.    W wierszach 09, 16 i 18  wykazujemy wyłącznie sprzedaż działek budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt. 12 ustawy 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4.    Wiersz 35 obejmuje zgodę małżonka na dokonanie czynności prawnej na podstawie artykułu 37 ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dział 3.
1.    W wierszu 01 wykazujemy poświadczenia z wyłączeniem aktów poświadczeń dziedziczenia wykazywanych w Dziale 2.

 

MsNot24-2014 2014 36.98 KB 16/06/2014 14:39:22