Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Czy Izba Notarialna w Warszawie naruszyła prawo antymonopolowe?

Utworzono: środa, 04, grudzień 2013 Poprawiono: piątek, 09, maj 2014

Podstawą prowadzonego obecnie postępowania są informacje zgromadzone przez Urząd, m.in. podczas kontroli z przeszukaniem w siedzibie Izby. Z wstępnej analizy wynika, że Izba mogła ograniczać konkurencję pomiędzy notariuszami. Świadczą o tym m.in. maile wysłane przez przedstawicieli Izby Notarialnej w Warszawie, w których zakazali zrzeszonym w niej notariuszom udziału w przetargach na świadczenie usług. Informowali również, że za złamanie tego zakazu grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. - Zakazując notariuszom udziału w przetargu, Izba Notarialna w Warszawie mogła ograniczyć możliwość rywalizacji pomiędzy przedstawicielami zawodu. W efekcie, zamawiający mogli zostać pozbawieni wyboru najkorzystniejszej dla siebie oferty, a tym samym racjonalnego wydatkowania publicznych pieniędzy – mówi Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

Warto wspomnieć, że w 2004 r. Sąd Najwyższy uznał, że notariusz jest uprawniony do udziału w przetargach publicznych. Uchylił tym samym uchwałę Krajowej Rady Notarialnej, zakazującej przedstawicielom zawodu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W przeszłości samorząd notarialny był również karany przez UOKiK. Przykładowo, w 2010 r. Prezes Urzędu wydała decyzję dotyczącą Krajowej Rady Notarialnej. Zakwestionowane zostało wówczas postanowienie z kodeksu etyki zawodowej notariusza, pozwalające notariuszowi otworzyć kancelarię w budynku, w którym mieści się już inna kancelaria jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Rady Izby Notarialnej. Decyzja nie jest prawomocna. KRN odwołała się od niej do sądu, który najbliższą rozprawę wyznaczył na 13 grudnia br.

Wypowiedź Małgorzaty Cieloch, Rzecznika Prasowego UOKiK