51 - Jak oznaczać statystyki czynności w programie Notais

Utworzono: piątek, 02, czerwiec 2017 Poprawiono: poniedziałek, 08, styczeń 2018

Oprogramowanie Notaris zlicza numery statystyczne za pomocą funkcjonalności MSNot24 w Zakładce Zestawienia

 

Liczenie statystyk odbywa się w oparciu o oznaczony numer statystyczny,który nadać można tylko podczas edycji czynnościw oknie Dane czynności notarialnych zakładka Statystyka.
Jeśli dana czynność notarialna np. jak podany poniżej „Testament” zostanie oznaczony jednym z numerów z grupy „100”, która zlicza się do grupy aktów notarialnych to wówczas czynność ta zostanie ujęta w statystyce   jako akt notarialny.
 
Należy zwrócić uwagę, że tylko czynności z grupy aktów notarialnych mają nadawane porządkowe „czerwone numery”  - numeracja ta jest wyłącznie numeracją orientacyjną. Oznacza to, że w przypadku zmian oznaczenia statystyki czynności notarialnej  czynności numeracja ta może ulec zmianie - zaburzeniu. Wówczas ilość aktów wyliczonych w statystyce MSNot24 może być różna od ostatniego „czerwonego” numeru aktu w danym okresie statystycznym.
 
Aby temu zapobiec należy uważnie oznaczać / zmieniać numery statystyczne w czynnościach - zwłaszcza tych już wprowadzonych na listę czynności w RepA.
 
 
Aby skorygować wynikłe z nieprawidłowego oznaczania statystyki przypadki należy przeanalizować i wprowadzić zmiany w czynnościach za pomocą Skorowidza. Wprowadzając zmiany należy zwracać uwagę na oznaczanie statystyki ponieważ w tym wypadku zmiana numerów statystycznych wprowadzić może ponowne przeliczenie ilości aktów i oznaczenia czerwonych numerów aktów notarialnych.