49 - Jak ustawić nowy podpis elektroniczny w systemie Notaris

Utworzono: piątek, 02, czerwiec 2017 Poprawiono: środa, 11, październik 2017

Atrykuł wskazuje jak ustawić kwalifikowany podpis elektroniczny w systemie Notaris Office.

Kwalifikowany podpis używany jest do :

1. Podsywania eDeklaracji

2. Podpisywania kart transakcji do GIIF

3. Obsługi systemy Rejestry Notarialne KRN

4. Podpisywania i składania wniosków eKW

Uruchom program Notaris Office / Ustawienia / Użytkownicy i kliknij 2x na użytkowniku dla którego chcesz ustawić podpis kwalifikowany.

Wybierz zakładkę Podpis elektroniczny i certyfikaty 

 

Następnie kliknij na ikonę Kwalifikowany podpis ekektroniczny ( Notariusza) - zaobserwuj numer SN  certyfikatu

Poczekaj chwilę aż na eranie ukażą się dostępne tabliczki certyfikatów. Wybierz  tabliczkę z podpisem, który chcesz ustawić i kliknij na nią, następnie kliknij na przycisk OK

Nowy, wybrany certyfikat, który służy do składania podpisu kwalifikowanego notariusza zostanie wczytany jako kwaloifikowany podpis elektroniczny Notariusza. Zwróć uwagę na zmianę numeru SN nowego certyfikatu !

Przyciśnij przycisk Potwierdź, wówczas nowe ustawienia zostaną zapisane.

Pamiętaj, że nowy certyfikat Kwalifikowany należy również dodać do systemu GIIF prowadzonego przez MS.gov.pl oraz do systemu Rejestry notarialne, który jest prowadzony przez KRN.

 

 

 

Podpis eketroniczny do logowania w systemie eKW prowadzonym przez MS.GOV.PL

Popdisy dostarcza w formie elektroncznej Ministerstwo Sprawiedliwości na wnisek notariusza.

Aby ustawić nowy certyfikat dostępu do eKW należy wykoanąc następujące czynności:

 

Uruchom Notaris Edytor / zakładka Inne

 

Następnie wybierz Ustawienia

 

Następnie zakładkę eKW

 

 

Następnie wybierz Nazwa firmy, siedziba i certyfikat do wysyłania wniosku

W tym oknie w pozycji Lokalizacja certyfikatu wskaż położenie pliku z otrzymanym z MS certyfikatem wpisz hasło do tego certyfikatu i przyciśnij przycisk Zapisz i zakończ.

 

 

Uwaga certyfikat ten służy wyłącznie do przesyłania wniosków do eKW. Po przesłaniu wniosku należy zalogować się do systemu eKW i wnisek złożyć zgodnie z prcedura przewidzianą w tym systemie.