44 - Jak prawidłowo wprowadzać dane osób w komparycji czynności notarialnej

Utworzono: czwartek, 11, sierpień 2016 Poprawiono: czwartek, 18, sierpień 2016

Oprogramowanie Notaris, dzięki mechanizmowi schematu czynności notarialnej, umożliwia wprowadzanie i rozpoznawanie danych osóbowych. Aby dane były rozpoznawane użytkownik musi je wprowadzać wedłóg schematu Notaris.  Poniżej podajemy przykład prawidłowego wprowadzania danych.

Notaris Edytor przyklad prawidlowej implementacj danych osob

012-Notaris_Edytor_-_przykład_prawidłowej_implementacji_danych_osób_w_czynności_notarialnej.pdf