34 - Jak zainstalować Notaris 3.0

Utworzono: poniedziałek, 11, styczeń 2016 Poprawiono: czwartek, 18, sierpień 2016

Instalacja Notaris Office w wersji 3.0  jest prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej. Jeśli przedstawione poniżej informacje są dla Ciebie zrozumiałe to możesz wykonać ją samodzielnie. Jeśli masz obawy to rekomendujemy zlecenie tej czynności  informatykowi, który zajmuje się Twoją kancelarią. Można również zlecić odpłatnie  wykonanie tej czynności naszej firmie.

1. Wykonaj kopię bezpieczeństwa programu Notaris opuszczając aplikację Notaris Repertorium tak jak na wskazanej ilustracji 

 

2. Pobierz oprogramowanie :

a. Notaris Serwer 3.0 ( dostępne od 27.01.2016) i konieczne do zainstalowania

Notaris Serwer 3.0.0 97.55 MB 29/02/2016 20:42:22

3. Zainstaluj Notaris Serwer 3.0 ( koniecznie na komputerze, na którym jest zainstalowany Serwer MySQL 4 zazwyczaj proces zlokalizowany jest w c:\MySQL\bin\mysqld-nt.exe)  proces instalacji pokazany na poniższej ilustracji. Tę czynność musisz wykonać na serwerze !

Prawidłowa instalacja serwera powinna skutkować uruchomioną usługą MySQL5-MariaDB tak jak na poniższej ilustracji.

 

 

3.1 Po zainstalowaniu i sprawdzeniu serwera bazy danych jeśli pracujesz w sieci musisz dodać wyjątek w zaporze Windows dla usługi serwera tak jak to jest pokazane na poniższej ilustracji. Możesz skorzystać z pomocy Windows Tę czynność musisz wykonać na serwerze !

 

4. Następnie zainstaluj w kolejności na wszystkich komputerach aplikacje Notaris Office 3.0 i Notaris Edytor 3.0 

Uwaga !!! Pierwsze uruchomienie programu Notaris Office wymagać będzie migracji bazy danych. Oprogramowanie wykona tę czynność automatycznie. Podczas procesu migracji należy akceptować kolejne kroki jak na poniższym ekranie. Migrację wykonaj tylko raz i ma jednym komputerze i tylko na serwerze podłączając się do adresu localhost (127.0.0.1). Parametry podłączenia zdefiniowane są w pliku c:/akt_win/akt3/rep/repertorium.ini - w pliku ini musi być wskazany localhost, aby prawidłowo zainicjować migrację danych. - Następnie zaloguj się i sprawdź nowe funkcje. Po udanej migracji i pierwszym uruchomieniu Notaris Offce 3.0 na serwerze możesz instalować oprogramowanie na komputerach klienckich.