Pomoc Notaris eKW

Utworzono: środa, 24, luty 2016 Poprawiono: środa, 03, sierpień 2016

Celem niniejszego tutoriala jest przedstawienie krok po kroku jak należy postępować aby przygotować, zweryfikować oraz przesłać wniosek do eKW.

Prosimy naszych Klientów o zapoznanie się z informacjami na temat używania programu Notaris, które umieszczamy pod adresem: https://docs.google.com/presentation/d/10you28c4BpTDHJ2Bv5RqMgkoL7kf-7hw9YySyE0EU9o/edit#slide=id.p

1. Pobieranie i instalacja certyfikatu do logowania w systemie eKW ( za tę treść odpowiada KRN) 

2. Instalacja i konfiguracja Notaris eKW 

a. Zamówienie programu Notaris eKW na stronie - kliknij tutaj

b. Pomoc / konfiguracja / krótka instrukcja obsługi - kliknij tutaj

c. Film szkoleniowy - instalacja Notaris eKW

d. Film szkoleniowy  - wysyłanie wniosku do elektronicznej KW w środowisku testowym

 

https://youtu.be/3y9h6gIbYh4

 3Dokumentacja testowa

 

  4. Proces rejestracji czynności skutkującej złożeniem wniosku

Rekomendowany proces rejestracji wniosku do czynności notarialnej która skutkuje złożeniem wniosku.

<Początek procedury> 

1. Przygotowujemy za pomocą Notaris Edytor akt notarialny lub  protokół z żądania złożenia wniosku opisując precyzyjnie żądania.

1. a Podpisujemy akt notarialny

2. Rejestrujemy ten akt w Notaris Office pod kolejnym numerem Repertorium A

3. Wydajemy wypisy i odpisy z wyjątkiem wypisu do sądu, który będzie załącznikiem do przyszłego wniosku do eKW

4. Za pomocą Notaris eKW przesyłamy uprzednio przygotowany wniosek powiązany z aktem opisanym w pkt 1.

5. Notariusz lub zastępca loguje się do serwisu eKW za pomocą certyfikatu notariusza pobranego zgodnie z informacją opisaną na stronie http://notariat.pl/program-notaris/ekw

6. Odnajdujemy wniosek, który przesłaliśmy w punkcie 4. weryfikujemy go i podpisujemy podpisem kwalifikowanym notariusza lub zastępcy

7. W menu głównym aplikacji eKW korzystamy z opcji przeglądanie powiadomień i odnajdujemy powiadomienie potwierdzające przesłany wniosek i odczytujemy numer Repertorium C ( centralne)

8. W aplikacji Notaris Office odnajdujemy powiązany wypis do sądu do którego złożyliśmy przedmiotowy wniosek i wpisujemy do niego numer Repertorium C odczytany w punkcie 7.

9. Przesyłamy opisany w pkt. 8. wypis do sądu

<koniec procedury>