Niezbędna aktualizacja Notaris - kody TERYT

Utworzono: czwartek, 31, grudzień 2015 Poprawiono: czwartek, 28, styczeń 2016

W związku ze zmianą przepisów wprowadzającą konieczność przesyłania przez notariuszy deklaracji podatkowych PCC i SD w formie elektronicznej - dokładny opis zmian oraz rozporządzenia wykonawcze są na stronie http://notariat.pl/program-notaris/informacje/367-2015-12-biuletyn-notaris-zmiany-epcc-esd, publikujemy aktualizacje wprowadzające nowy słownik gmin w standardzie TERYT.

Proces aktualizacji jest bardzo prosty i nie wymaga fachowej wiedzy informatycznej.

1. Sprawdź czy masz wersję minimum Notaris 2.8.12 jeśli nie masz tej wersji to musisz ją pobrać i zainstalować ( pobierz aktualizacje ze strony http://notariat.pl/program-notaris/pliki-do-pobrania )  jeśli masz już wersję co najmniej Notaris 2.8.12   to pobierz aktualizacje kodów teryt -  Tool_TERYT.exe - uruchom na komputerze z zainstalowaną aplikacją Notaris, przyciśnij "Aktualizuj gminy i kody TERYT" ( nie używaj innych dostępnych opcji), poczekaj - może to potrwać parę minut,  po ukończeniu powinien pojawić się komunitakt "Ukończono aktualizację gmin z kodem TERYT". Proces aktualizacji przedstawia poniższa ilustracja. UWAGA ! Aktualizację kodów teryt przeprowadzamy tylko na jednym wybranym komputerze, jej skutek będzie widoczny na wszystkich komputerach połączonych w sieć.

Uwaga ! Przed wykonaniem aktualizacji zamknij program Notaris i wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy danych. Informacja o tworzeniu kopii bezpieczeństwa - http://notariat.pl/program-notaris/pytania-i-odpowiedzi-faq/368-32-jak-wykonac-kopie-bezpieczenstwa-bazy-danych-programu-notaris

2. Uruchom program Notaris wejdź do zakładki Klienci  i sprawdź w wyszukiwaniu czy widzisz nowe rekordy danych - gminy np:

  • Żuromin, gmina miejsko-wiejska, żuromiński, MAZOWIECKIE, 1437063, Teryt
  • Piaseczno, gmina miejsko-wiejska, piaseczyński, MAZOWIECKIE, 1418043, Teryt
  • Warszawa, gmina miejska, miasto stołeczne, Warszawa, MAZOWIECKIE, 1465011, Teryt

3. Jeżeli widzisz nowe gminy oznaczone kodami TERYT to od dnia 01.01.2016 podczas rejestracji czynności i pobieraniu opłat PCC i SD musisz przypisywać nowe gminy z kodami TERYT  do pobieranych opłat PCC i SD tak jak jest to pokazane na poniższej ilustracji.

4. W drugiej fazie - po opublikowaniu przez MF nowych deklaracji PCC / SD udostępnimy kolejną aktualizację programu Notaris pozwalającą na wysyłanie danych zgodnie z nowym rozporządzeniem. Przewidywany termin publikacji aktualizacji nowych eDeklaracji to 30.01.2016. Termin może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych.


 

2015-12 biuletyn Notaris zmiany ePCC / eSD

Utworzono: środa, 30, grudzień 2015 Poprawiono: środa, 30, grudzień 2015

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku - składamy wszystkim naszym Klientom i Partnerom najserdeczniejsze życzenia - zdrowia szczęścia i spełnienia wszelkich marzeń, niech ten Nowy Rok przyniesie nam same dobre zmiany !

Informujemy jednocześnie, że  od 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie nowela do ustawy o PCC, która stanowi w znowelizowanym art. 10: Płatnicy (notariusze) są obowiązani: w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.

Ukazało się rozporządzenie wykonawcze http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/1999
- par. 5 stanowi o obligatoryjnych elementach rejestru podatku (Rep. A),
- par. 7 stanowi o obligatoryjnych elementach deklaracji PCC składanej w ww. formie elektronicznej przez płatnika, w tym dane identyfikujące gminę (w szczególności jej identyfikator rejestru TERYT) oraz oświadczenie płatnika o zgodności podanej kwoty pobranego podatku z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze.
Załącznik do rozporządzenia określa deklaracje PCC dot. podatników, a więc nie notariuszy – płatników, na publikację właściwej deklaracji czekamy, powinna się ukazać 01.01.2016 r.

Od 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie nowela do ustawy o SD, która zawiera identyczną zasadę o przekazaniu przez płatnika w ww. terminie w formie elektronicznej deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.
Ukazało się rozporządzenie wykonawcze MF http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000200401.pdf
- par. 5 stanowi o obligatoryjnych elementach rejestru podatku (Rep. A), w tym o określeniu grupy podatkowej łączącej nabywcę ze zbywcą,
- par. 6 stanowi o obligatoryjnych elementach deklaracji SD składanej w ww. formie elektronicznej przez płatnika, w tym ww. dane identyfikujące gminę (w szczególności jej identyfikator rejestru TERYT) oraz oświadczenie podatnika o zgodności podanej kwoty pobranego podatku z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze.

Więcej informacji na stronie: http://notariat.pl/wiadomosci-notariat/366-deklaracje-pcc-i-sd-wreszcie-beda-wysylane-przez-notariuszy-elektronicznie


 

2015-12 biuletyn Notaris eKW / PCC / SD

Utworzono: piątek, 18, grudzień 2015 Poprawiono: piątek, 18, grudzień 2015

Szanowni Państwo, Firma nasza od 1992 roku dostarcza oprogramowanie narzędziowe ułatwiające pracę kancelarii notarialnych.

W związku z wprowadzonymi zmianami, które wchodzą w życie:

  • od 01 stycznia 2016 roku w zakresie składania przez notariusza deklaracji podatkowych PCC i S.C.
  • do 01 kwietnia 2016 roku w zakresie wprowadzenia obowiązku składania przez notariusza e-wniosku o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu ( elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe )
  • od 08 września 2016 r. w zakresie możliwości dokonywania elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem (art. 97 § 2)

Informuję, że wspólnie z samorządem notarialnym oraz przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, w oparciu o otrzymaną dokumentację techniczną przygotujemy naszym Klientom niezbędne aktualizacje oprogramowania Notaris Office i Notaris Edytor.

W chwili obecnej jesteśmy już w fazie implementacji i testów nowego produktu, który spełnienia wszystkie wymagania stawiane przez Ministerstwo Finansów w zakresie składania e-deklaracji podatkowych, jak również wymagania stawiane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w związku w wprowadzeniem mechanizmu przesyłania e-wniosków przez notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Po fazie testów, które przeprowadziliśmy jesteśmy przekonani, że tworzenie wniosków odbywać będzie się lokalnie na komputerze notariusza – analogicznie jak są tworzone karty transakcji do GIIF a następnie wniosek będzie przesłany do systemu eKW i tam po zalogowaniu notariusz go podpisze i złoży. Taka metoda zapewni bezpieczeństwo, szybkość i skuteczność złożenia wniosku.


Rekomendowany przez nas mechanizm, w przeciwieństwie do proponowanego obecnie w fazie testów przez MS ( statyczny interfejs z formularzami w postaci strony internetowej – zawieszający się i działający bardzo powoli) został przez naszą firmę zasugerowany w rozmowach z przedstawicielami KRN i MS już w marcu 2015 i na naszą prośbę w chwili obecnej jest już udostępniony do testów.

Pierwsze wydanie aplikacji Notaris umożliwiające spełnienie obowiązku przesyłania deklaracji podatkowych PCC i SD w formie elektronicznej dostępne będzie na przełomie stycznia i lutego 2016 roku. Pierwsze e-deklaracje PCC i SD notariusze muszą złożyć do 7 lutego 2016 roku.

O postępie prac oraz dostępności nowej wersji oprogramowania będziemy informować Państwa na początku stycznia 2016 roku.

Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, życzę wszystkim spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności w roku 2016.

Robert Śmietanka

Środowisko testowe - wnioski do eKW

Utworzono: czwartek, 03, grudzień 2015 Poprawiono: wtorek, 08, grudzień 2015


Środowisko testowe Notariuszom udostępnia się przez internet aplikację zawierającą funkcjonalność umożliwiającą tworzenie i składanie wniosków w wpis w księdze wieczystej i wniosków o założenie księgi wieczystej.

Jest to sama aplikacja, która jest wykorzystywana do wyszukiwania ksiąg wieczystych, z dołożonymi nowymi funkcjonalnościami.

Aplikacja jest dostępna pod adresem: https://branzowa.testekw.ms.gov.pl/eukw_branz/

Aplikacja działa w przeglądarkach:

  • - MS Internet Explorer, ver.10 i wyższe,
  • - Firefox vr. 19 i wyższe, wymagana obsługa protokołu TLS 2.0
  • - Google Chrome ver. 25 i wyższe - opera ver. 12 i wyższe

Pragniemy poinformować, że w ramach inicjatywy obejmującej współdziałanie Samorządu Notarialnego, Ministerstwa Sprawiedliwości  oraz firm zajmujących się obsługą kancelarii notarialnych: SoftCream Software Sp z o.o., Wolters Kluwer SA rozpoczęliśmy testy aplikacji do składania wniosków Celem tego przedsięwzięcia jest współdziałanie w celu przygotowania jak najlepszych produktów ułatwiających kontakt notariusza z systemem elektronicznej księgi wieczystej (eKW). 

Poniższa informacja rozpoczyna nasz wspólny proces testowania aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo.

Więcej informacji na stronie: http://notariat.pl/wiadomosci-notariat/363-elektroniczne-postepowanie-wieczysto-ksiegowe-ruszyly-testy

Od 30.11.2015 powtarza się błąd przy logowaniu powodujący zamykanie sekcji i odesłanie do ekranu.

 

Coroczna akcja archiwizacji aktów i ksiąg notarialnych

Utworzono: czwartek, 05, listopad 2015 Poprawiono: czwartek, 05, listopad 2015

Informacje-o-archiwum-wpisowKoniec roku jest okresem sprzyjajcym do okresowego wykonania obowiązku wynikającego z Prawa o notariacie - konieczności archiwizowania oryginałów aktów i ksiąg notarialnych. Od wielu lat jak co roku pomagamy naszym Klientom w zachowaniu tego obowiązku.

Od 02.11.2015 przyjmujemy zamówienia na realizację zlecenia archiwizacji wynikającej z  art.90 ustawy z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie w zw. z & 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.04.1991r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.

Przekazaniu podlegają oryginały aktów , testamentów i protokołów, odpisy dokonanych protestów, księgi notarialne ( repertorium A i repertorium P ) oraz skorowidz alfabetyczno – numerowy.

Zamówienia na usługę archiwizacji składać można telefonicznie pod numerami: 22 867-80-00, 505-169-448 lub za pośrednictwem formularza

Więcej informacji o usługach archiwizacji zamieszczamy w artykule: Archiwizacja aktów i ksiąg notarialnych.