Stanowisko KRN w sprawie pobierania opłaty za wpis do rejestrów spadkowych

Utworzono: piątek, 09, wrzesień 2016 Poprawiono: piątek, 09, wrzesień 2016

Poniżej prezentujemy stanowisko KRN

KRN STANOWISKO W SPRAWIE POBIERANIA OPLAT ZA WPIS DO REJESTRU SPADKOWEGOza wpis w RS

 

Aby poprawnie zarejestrować opłatę umieść w polu uwagi powyzszy wpis.